Tālākizglītības programmas kurss “Mūzika priekam un izaugsmei”

Jaunais Tālākizglītības programmas kurss “Mūzika priekam un izaugsmei” no 27. februāra astoņās nodarbībās sniegs iespēju pilnveidot emocionālo un intelektuālo attīstību, koncentrēšanos, uzmanību, emocionālo noturību, apzinātību.
Rezultāts tiek panākts, izmantojot mūzikas mākslas palīdzību, nodarbībās integrējot mūzikas terapijas elementus. Nodarbību mērķis ir veicināt ne tikai muzikālo attīstību, bet arī personības izaugsmi un sociālās prasmes, radot stimulējošu un atbalstošu vidi mūzikas un radošuma veicināšanai

Neatkarīgi no mūzikas priekšzināšanām kursam pieteikties var jebkurš radošo industriju pārstāvis, uzņēmējs un vadītājs, jebkurš interesents, kuram rūp personības izaugsme un intelektuālā attīstība.

Nodarbības dod iespēju radošai izaugsmei un muzikālo spēju izkopšanai, vokālo prasmju un iemaņu attīstību, kā arī radošo spēju pilnveidošanu. Tās uzdevumi ietver balss un ritma vingrinājumus, koordinācijas un klausīšanās attīstību, muzikālās dzirdes, valodas, atmiņas un koordinācijas veicināšanu. Turklāt programma vērsta uz empātijas, emocionālās inteliģences, iztēles un kognitīvo spēju attīstību, pilnveido saskarsmes un sadarbības prasmes.

Programmas īstenošana notiek ar dažādām metodēm, tai skaitā spēlēm, muzicēšanu, mūzikas instrumentu spēli, dziesmu sacerēšanu, elpošanas, ritmikas un daudzām citām tehnikām.
Sasniegtie rezultāti tiek vērtēti ar dalībnieku pašvērtējumu, un tā ietver pašorganizētus priekšnesumus, kur piedalās programmas dalībnieki.

KURSA VADĪTĀJA: VITA TIMERMANE-MOORA, diriģente, dziedātāja, vokālā pedagoģe ar 35 gadu pieredzi, strādājot ar profesionāliem un amatierdziedātājiem,  individuālā un grupu darbā. Nodarbībās apvienotas (eksistenciālās) psiholoģijas un mūzikas apmācības, tai skaitā elpošanas un balss attīstības pieejas, tās apvienojot ar mūzikas terapijas un improvizācijas elementiem.
Koncertējusi Baltijas valstīs, Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, Itālijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Gruzijā, Turkmenistānā.
Starptautisku kultūras sadarbības projektu vadītāja un kuratore.

KURSA APJOMS (akadēmiskās stundas): 16 akadēmiskās stundas 8 nodarbībās klātienē un 4 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs.
KURSA ĪSTENOŠANAS VEIDS: Klātienē, Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku ielā 57.
KURSA ĪSTENOŠANAS PERIODS: 8 nodarbības klātienē,  2024. gada 27.februāra līdz 16.aprīlim, 1 reizi nedēļā, otrdienās no 17:00-18:30

PIETEIKŠANĀS: līdz 2024. gada 23. februārim aizpildot anketu šeit:

DALĪBAS MAKSA: 140 eur

Kursu beidzēji saņems LKA Latvijas Kultūras koledžas izsniegtu apliecību par 20 akadēmisko stundu tālākizglītības programmas apguvi.