Ukrainas studentiem iespēja studēt LKK ukrainas studentiem Full view

Ukrainas studentiem iespēja studēt LKK

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža piedāvā Ukrainas studentiem turpināt studijas programmā ‘’Laikmetīgā deja’’ sekojošās specializācijās:

  • laikmetīgā deja;
  • hip-hop kultūras deja;
  • džeza deja.

2021/2022 studiju gadā tiek piedāvāta iespēja studijas turpināt kā brīvklausītājiem, savukārt 2022/2023 studiju gadā kā Koledžas studentiem.

Lai studētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā un divu studiju gadu laikā iegūtu deju kolektīva vadītāja profesionālo kvalifikāciju, nepieciešams vidējas izglītības sertifikāts.

Informācija: [email protected]; tel. 20229975, 67846238.

УКРАЇНСЬКИЙ

Латвійський коледж культури Латвійської академії культури пропонує українським студентам у 2021/2022 роках продовжити навчання за програмою «Сучасний танець» за спеціальністю:·      

  • сучасний танець;·     
  •  хіп-хоп танець;·   
  •  джаз танець

Y навчальному році як вільні слухачі та у 2022/2023 навчальний рік як студенти.Для навчання за програмою фахової вищої освіти І ступеня та протягом двох років навчання для здобуття професійної кваліфікації керівника танцювального колективу необхідний атестат про середню освіту.Інформація: [email protected]; телефон 20229975, 67846238.