ARNITA,ERASMUS PIEREDZES APMAIŅA GRUZIJĀ Arnita Rakstiņa 1 Full view

ARNITA,ERASMUS PIEREDZES APMAIŅA GRUZIJĀ

Arnita Rakstiņa.

Nosūtošā augstskola – Latvijas Kultūras koledža.

Mobilitātes valsts – Gruzija.

Uzņemošā institūcija – Tibilisī universitāte.

Mobilitātes perioda ilgums – 12.04.2018.-19.04.2018.

Mans veiksmes stāsts sākas ar to brīdi, kad es nolēmu izmantot iespēju personāla apmaiņai Erasmus + personāla pilnveides programmā. Iemesls, kāpēc izvēlējos piedalīties Erasmus+ personāla pilnveides programmā, ir tāpēc, ka es gribēju izmantot iespēju iepazīties ar studiju procesu organizēšanu un personāla apmācību un sadarbību ar studentiem citā universitātē.

Personāla pilnveides mobilitātes ietvaros iepazināmies  ar  sadarbības universitātes starptautisko pieredzi, modulāru izglītības programmu sagatavošanā un organizēšanā, studiju programmu akreditācijas procesu Gruzijā. Ieguvu pieredzi prakses, t.sk., starptautiskās prakses,  organizēšanā un novērtēšanā, metodisko mācību materiālu izstrādē,  jaunu mācību metožu pielietošanā teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās.

Sākot iepazīt Tbilisi universitāti, varēja uzreiz noprast, ka šī universitāte ir augstas kvalitātes, jo skolas vadība un personāls kas pasniedz lekcijas ir ar augstām ekspektācijām no katra studentam, bet arī mācību līmenis ir augsts, un skolā nav pasniedzēju, bet ir speciālisti no savas nozares, kurš nāk ar daudzu gadu pieredzi un panākumiem savā nozarē.

Runājot par personāla vadību un par personām kas skolā atbildēja par internacionālajiem studentiem, varu teikt tikai labus vārdus. Personāls ir atsaucīgs, izpalīdzīgs, un draudzīgs, kā ļoti labu piemēru varu minēt: Latviešu auditorija izveide šajā universitātē, kas man likās tik aizkustinoši un radīja patīkamus mirkļus un sajūtas ieraudzīt latviešu ābeci vai neskaitāmas krāšņas grāmatas par Latviju.

Šajos dienās, kurus es pavadīju Gruzijā Tbilisi universitātē, kā vislielāko ieguvu akadēmiskajā ziņā, varu minēt iepazīšanos ar darba struktūru studiju departamentā.

Kopumā nedēļa Tbilisi universitātē bija ļoti jauka, pozitīvām emocijām piepildīta. Ar Gruzijas kolēģiem diskutējām par kopīgām sadarbības iespējām nākotnē. Mums izdevās apmeklēt arī ievērojamākās vietas Tbilisi pilsētā, tādejādi gūstot priekšstatu arī par pilsētas kultūru un arhitektūru.

Vizītes rezultāti:

1) Vizītes laikā tika iepazīta Tibilisī universitāte, kolēģu pieredze modulāro izglītības programmu veidošanā;

2) Notika iepazīšanās ar studiju virziena akreditācijas sagatavošanas metodiku Gruzijā.

Kā jau mēs visi zinām, katrai valstij ir atšķirīga kultūra, dzīvesveids, vide, un protams arī cilvēki. Šīs īpašības dod mums iespēju iepazīt, izprast, izbaudīt, ne tikai redzēt vai izlasīt par to, bet pašiem izjust, un runājot par īpašībām, es biju pilnīgi pārliecināta, ka tās attieksies arī uz izglītības veidu un metodēm, kas tiek izmantotas mācību procesā, šīs metodes braucu apgūt, un pilnveidot, lai varētu vest atpakaļ uz Latviju, un uz savu darbavietu un droši var teikt ka uz tālāko dzīvi.

Atgriežoties par saviem iespaidiem Tbilisi dalījos arī ar saviem kolēģiem, aicinot arī viņus izmantot Erasmus personāla mobilitātes iespējas. Mūsu personīgais ieguvums no mobilitātes ir pārliecības stiprināšana par savām personīgajām spējām vadīt nodarbības starptautiskā vidē, gandarījums par paveikto un jaunu kontaktu veidošana un stiprināšana ar Gruzijas kolēģiem. Koledžas galvenais ieguvums no mobilitātes ir tāds, ka ir popularizēts tās vārds Gruzijā un studentiem sniegta informācija par piedāvātajām studiju programmām un studiju iespējām Latvijas Kultūras koledžā.