KURSI “FOTOGRĀFIJAS PAMATI”

Skolas brīvlaikā LKA Latvijas Kultūras koledža piedāvā jauniešiem no 16 gadu vecuma un citiem interesentiem apgūt fotogrāfijas pamatus lektora Arno Marnica vadībā. Nodarbības sāksies 27. jūnijā un notiks divas reizes nedēļā. Kursi tiek komplektēti dienas un vakara grupās.

Kursi paredzēti cilvēkiem bez iepriekšējām zināšanām. To laikā tiks detalizēti apgūtas iemaņas darbam ar digitālo fotoaparātu un fotografēšanas prasme. Tiks pievērsta būtiska uzmanība kadra kompozīcijai un tās veidošanai dažādos apstākļos.

Dienas grupas nodarbības paredzētas pirmdienās un piektdienās no plkst.: 10:00 līdz 12:00, bet vakara grupas no plkst.: 18:00 līdz 20:00. Kursu apjoms ir 12 lekcijas. Samaksa par visu kursu apjomu ir EUR 180,-. Maksu iespējams sadalīt ,maksājot par 4 nodarbībām EUR 80,- vai arī maksājot EUR 25,- par vienu nodarbību. Apmeklējot visu kursu, tiks izsniegta LKA Latvijas Kultūras koledžas apliecība par studiju kursa „Fotogrāfijas pamati” apguvi.

Kursi notiks LKA Latvijas Kultūras koledžas telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 57. Pieteikšanās notiek līdz 26. jūnijam, rakstot uz e pastu [email protected]. Papildus informācija, zvanot uz tālruni 28619776.