SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM KOLEDŽĀ

Konkurss uz budžeta vietām notiek vērtējot CE latviešu valodā un svešvalodā, kā arī atsevišķās specializācijās ir paredzētas pārrunas, kurās prezentē sagatavotu radošo darbu portfolio. Kopumā LKA Latvijas Kultūras koledžā pieejamas 135 budžeta vietas.
icon-file-text  Uzņemšanas noteikumi 2015/2016

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

icon-dot-circle-o Pases vai ID kartes kopija
icon-dot-circle-o Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus
icon-dot-circle-o 4 fotogrāfijas (3×4)
icon-dot-circle-o Laikmetīgās dejas reflektantiem nepieciešama medicīniskā izziņa
icon-dot-circle-o Dokumentu reģistrācijas maksa ir 20 EUR (?)

PILNS LAIKS

icon-pencil-square  Pieteikšanās elektroniski 13.07.2015.-31.07.2015. icon-pencil-square (attiecas uz tiem, kuri nevar ierasties uz pieteikšanos klātienē)
icon-dot-circle-o  Pieteikšanās klātienē 13.07.2015.-31.07.2015. (darba dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00)
icon-dot-circle-o  Iestājpārbaudījumu organizēšana 03.-05.08.2015. (pārbaudījumu datums un laiks katram reflektantam tiks precizēts pēc dokumentu iesniegšanas)
icon-dot-circle-o  Uzņemšanas rezultātu izziņošana 06.08.2015. (tiks nosūtītas sms)
icon-dot-circle-o  Līgumu slēgšana 07.08. un 10.08. – tiem, kuri tikuši budžeta grupā, 11.08. – 14.08. – tiem, kuri tikuši maksas grupā.
icon-dot-circle-o No 11.08.- 28.08. iespēja iesniegt dokumentus un slēgt līgumus uz brīvajām maksas vietām.
icon-dot-circle-o Informācija par uzņemšanu: 20229975, studinfo@lkk.gov.lv vai LKA LKK Studiju daļā (14.kab.)

NEPILNS LAIKS

icon-pencil-square  Pieteikšanās elektroniski 13.07.2015.-12.09.2015. (attiecas uz tiem, kuri nevar ierasties uz pieteikšanos klātienē)
icon-dot-circle-o  Pieteikšanās klātienē 13.07.2015.-12.09.2015. (darba dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00)
icon-dot-circle-o  Iestājpārbaudījumu organizēšana 12.09.2015.
icon-dot-circle-o  Uzņemšanas rezultātu izziņošana 12.09.2015.
icon-dot-circle-o  Līgumu slēgšana 12.09.2015.