AR SEPTEMBRA MĒNESI TIKA UZSĀKTAS MĀCĪBAS PROJEKTĀ “MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM” Bez nosaukuma Full view

AR SEPTEMBRA MĒNESI TIKA UZSĀKTAS MĀCĪBAS PROJEKTĀ “MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM”

Ar prieku informējam, ka ar Septembra mēnesi LKA Latvijas Kultūras koledžā tika uzsāktas apmācību grupas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros.

Mācības norisināsies sekojošos studiju kursos:

  • Vizualizācija virtuālajā vidē
  • Satura veidošana digitālajos medijos
  • Datorgarfika

Šo studiju kursu ietvaros plānots uzlabot nodarbināto personu vispārīgās un profesionālas digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas veicināšanai darba tirgū.

Vairāk par projekta ietvaros īstenotajiem studiju kursiem variet uzzināt šeit.

Apmācības norisinās no 04.09.2023. līdz 25.10.2023.

Vēlam apmācību dalībniekiem, lektoriem un citiem projektā iesaistītajiem LKA Latvijas Kultūras koledžas darbiniekiem izdošanos un radošu garu.

Projekts tiek īstenots „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.  Nr. 8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.