Projekta sagatavošana valsts un pašvaldības kultūras projektu finansējuma konkursiem

Tālākizglītības programmā jaunais kurss sāksies 4. janvārī, kas paredzēts kultūras projektu veidotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, māksliniekiem un ikvienam, kurš vēlas pieteikt projektu finansēšanas konkursiem.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:
o pilnveidota izpratne par dokumentācijas sagatavošanu finansēšanas konkursiem;
o apgūti kultūras projekta radošās koncepcijas veidošanas principi;
o padziļināta izpratne par kultūras projekta vadības pamatprincipiem- komandas veidošanu,
projekta mārketingu, tehnisko producēšanu;
o pilnveidotas prasmes dažāda mēroga kultūras projektu budžetu veidošanā;
o papildinātas zināšanas par intelektuālo tiesību normatīvajiem regulējumiem.

PIETEIKŠANĀS līdz 2024. gada 2. janvārim aizpildot anketu šeit

KURSA NODARBĪBU TĒMAS:
Ceturtdien, 4. janvārī, no 14:00-17:15 (14:00-15:30/15:45-17:15)
1. Kultūras projektu valsts un pašvaldības finansējuma avoti un procedūras- 2 ak/st (14:00-15:30) Diāna Čivle.
2. Kultūras projekta radošās koncepcijas izstrādes pamatprincipi- 2 ak/st (15:45- 17:15) Diāna Čivle.
Otrdien, 9. janvārī, no 14:00-17:15 (14:00-15:30/15:45-17:15)
3. Kultūras projekta vadības specifika- 2 ak/st (14:00-15:30) Sandis Kalniņš.
4. Autortiesību pamati- 2 ak/st (15:45- 17:15) Ilona Pētersone.
Ceturtdien, 11. janvārī, no 14:00-17:15 (14:00-15:30/15:45-17:15)
5. Kultūras projektu mārketings digitālajā laikmetā- 2 ak/st (14:00-15:30) Liliāna Ozoliņa.
6. Kultūras projekta tehniskās producēšanas aspekti- 2 ak/st (15:45- 17:15) Rihards Gulbis.
Otrdien, 16. janvārī, no 14:00-17:15 (14:00-15:30/15:45-17:15)
7. Kultūras projekta izdevumu/ieņēmumu tāmes izstrādāšana, finanšu plūsmas plānošana- 2 ak/st- (14:00-15:30) – Dita Kalniņa.
8. Kultūras projektu finansējuma konkursu pamatprincipi:VKKF- 2 ak/st (15:45- 17:15) Edgars Vērpe,Valsts kultūrkapitāla fonda direktors un Līga Ribicka,Valsts kultūrkapitāla fonda projektu kuratore.
Ceturtdien, 18. janvārī, no 14:00-17:15 (14:00-15:30/15:45-17:15)
9. Pašvaldību kultūras projektu finansēšanas konkursi- Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursi – 2 ak/st (14:00-15:30)- Baiba Šmite, Rīgas domes Izglītības un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece, Ludmila Levite, Kultūras pārvaldes Kultūras projektu un publisku pasākumu nodaļas vadītāja.
10. Pašvaldību kultūras projektu finansēšanas konkursi reģionos- 2 ak/st
(15:45- 16:30) Inta Šoriņa, “Nodibinājuma Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja.
(16:30-17:15) Agnese Miltiņa, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas vadītāja.

KURSA APJOMS (akadēmiskās stundas): 20 akadēmiskās stundas
KURSA ĪSTENOŠANAS VEIDS: attālināti, Zoom platformā
KURSA ĪSTENOŠANAS PERIODS: 2024. gadā no 4. janvāra līdz 18. janvārim,
2 reizes nedēļā, otrdienās un ceturtdienās no 14:00-17:15.
DALĪBAS MAKSA: 120 Eur
Kursu beidzēji saņems LKA Latvijas Kultūras koledžas izsniegtu apliecību par 20 akadēmisko stundu tālākizglītības programmas apguvi.

KURSU VADĪTĀJI:

DIĀNA ČIVLE:
Pasākumu producente ar lielu pieredzi dažāda mēroga vietēju un starptautisku pasākumu organizēšanā. Darbojusies Dziesmu un deju svētku vadības grupā, vadījusi Rīgas domes Kultūras departamentu, organizējusi Rīgas 800 gadu svinības, uzsākot vairāku Rīgas lielo pasākumu (Rīgas svētki, Baltā nakts u.c.) rīkošanu. Vadījusi Rīga 2014 Eiropas galvaspilsētas gada programmu, bijusi 8.Pasaules koru olimpiādes Rīgā producente, un pašlaik – jau 13to reizi ‘” Staro Rīga” kuratore. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu un veic doktora darba pētījumu par lielpasākumu satura veidošanu mūsdienu kontekstos.

SANDIS KALNIŅŠ:
LKA Latvijas Kultūras koledžas lektors un pasākumu producēšanas specializācijas vadītājs, VKKF ekspertu komisijas loceklis. Kopš 2010. gada darbojas kā starptautisku un reģionālu nozīmes kultūras projektu, pasākumu, koncertu, uzvedumu producents un režisors. Ieguvis maģistra grādu Kultūras diplomātijā un starptautiskajā menedžmentā.

ILONA PĒTERSONE:
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja. Vairāk nekā 10 gadu pieredze autortiesību jautājumos. Vada Kultūras ministrijas izveidoto darba grupu autortiesību normatīvā regulējuma pastāvīgai pilnveidei un izstrādā Autortiesību likuma grozījumus.

LILIĀNA OZOLIŅA:
Mg.sc.soc, sertificēts Employer Branding
Liliāna ir mārketinga komunikācijas profesionāle ar vairāk kā 25 gadu pieredzi. Strādā ar starptautiskiem un pazīstamiem zīmoliem – vadījusi pasaules mūzikas mediju MTV Latvijā, bijusi LNT Mūzikas Video producente, vairāk kā 8 gadus bijusi mārketinga komunikācijas direktore Mercedes-Benz, šobrīd pasaules līdera profesionālo pakalpojumu jomā EY Baltija (kādreiz zināma kā Ernst&Young) Employer Branding vadītāja Baltijā. Lektore un konsultante mārketinga komunikācijās, publiskā runā un radošās domāšanas tehnikās.

RIHARDS GULBIS:
LKK Tehniskās producēšanas nodaļas vadītājs, lektors, SIA Magic Nebula valdes loceklis, pasākumu, notikumu, izstāžu un instalāciju tehniskais producents. Profesionālis ar 15 gadu pieredzi tehniskajā menedžmentā dažāda izmēra un nozīmes projektos.

DITA KALNIŅA:
praktizējoša grāmatvede, biedrības “RED – Radošu Efektu Darbnīca” grāmatvede un projektu grāmatvede.

EDGARS VĒRPE:
Valsts kultūrkapitāla fonda direktors.

LĪGA RIBICKA:
Valsts kultūrkapitāla fonda projektu kuratore.

BAIBA ŠMITE:
Rīgas domes Izglītības un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece

LUDMILA LEVITE:
Rīgas domes Izglītības un sporta departamenta Kultūras pārvaldes Kultūras projektu un publisku pasākumu nodaļas vadītāja

INTA ŠORIŅA:
Starpnozaru projektu vadītāja ar saknēm un izglītību kultūras projektu un biznesa vadībā, profesionālu pieredzi mārketingā, tūrismā, privātajā un publiskajā sektorā. Dalība Pasaules koru olimpiādes 2014. gadā, vairāku Vispārējo, skolu jaunatnes, studentu Dziesmu un deju svētku rīkotāju komandās, Liepājas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadā titula iegūšanas komandas vadītāja, šobrīd “Nodibinājums Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja.

AGNESE MILTIŅA:
Mag.art. Kultūras menedžmentā, vadījusi festivāla Homo Novus mārketingu, pieredze darbā valsts un pašvaldības institūciju vadībā, bijusi VKKF Starpnozares padomes vadītāja, plaša pieredze kultūras un starpdisciplināru projektu vadībā. Kopš 2013.gada Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas vadītāja.

Daiga Bokuma
Tālākizglītības programmu koordinatore
+371 29 209 791