BIBLIOTĒKU FUNKCIONĀLAIS IEKĀRTOJUMS UN ARHITEKTŪRA

Jauna meistarklase Tālākizglītības programmā no 2024. gada 17. janvāra bibliotēku nozarē strādājošiem – bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem, kultūras centru darbiniekiem un nozares profesionāļiem un citiem interesentiem.

KURSA MĒRĶIS: Sniegt zināšanas un veidot izpratni par bibliotēkas arhitektūras pamatprincipiem, daudzfunkcionalitāti, infrastruktūras specifiku (telpu funkcionālais zonējums un tehnoloģiskais aprīkojums, interjers, vides pieejamības risinājumi un insolācija) un aktuālajām attīstības tendencēm.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:
– zināšanas par bibliotēku arhitektūras veidošanas pamatprincipiem, telpu funkcionālo plānojumu un aprīkojumu;
– prasme definēt bibliotēkas specifiskās prasības projektēšanas, būvniecības un infrastruktūras izveides procesā;
– prasme saskatīt un izvērtēt bibliotēkas attīstības tendences.

KURSA NODARBĪBU TEMATI:
1. Bibliotēku tipoloģija.
2. Bibliotēku ēkas pilsētu apbūves kontekstā.
3. Bibliotēku ēku vai telpu grupu funkcionālais plānojums.
4. Vides pieejamības prasības un risinājumi bibliotēkās.
5. Insolācijas prasības un risinājumi bibliotēkās.
6. Bibliotēku telpu interjers.
7. Funkcionāls, ilgmūžīgs un vizuāli estētisks bibliotēkas funkcionālais aprīkojums.
8. Bibliotekāru loma bibliotēkas jaunbūves, rekonstrukcijas projektēšanas, būvniecības un infrastruktūras izveides procesā.
9. Bibliotēku infrastruktūras attīstības tendences.

KURSA APJOMS: 12 akadēmiskās stundas klātienē un 4 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs.
DALĪBNIEKU SKAITS: Dalībnieku skaits ierobežots.
KURSA ĪSTENOŠANAS VEIDS: Klātienē, Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku ielā 57.
KURSA ĪSTENOŠANAS PERIODS: 2024. gada 17.,24. un 31. janvārī, 1 reizi nedēļā, trešdienās no 14:00-17:15
DALĪBAS MAKSA: 65 Eur

PIETEIKŠANĀS: līdz 2024. gada 10. janvārim aizpildot anketu šeit: 

Kursu beidzēji saņems LKA Latvijas Kultūras koledžas izsniegtu apliecību par 16 akadēmisko stundu tālākizglītības programmas apguvi.

KURSA VADĪTĀJS: LAIMONIS ŠMITS, arhitekts un lektors. 19 bibliotēku autors vai līdzautors, tajā skaitā Latvijas Universitātes bibliotēkas, kura saņēmusi atzinīgus Berlīnes un Viļņas universitātes speciālistu ekspertīzes atzinumus. Arī Vidzemes augstskolas un Valmieras integrētās bibliotēkas, Latgales centrālās bibliotēkas, Rīgas Centrālās bibliotēkas “Vidzeme” līdzautors. Vairāku starptautisku bibliotēkas nozares pasākumu dalībnieks, to skaitā starptautiskā bibliotēku un informāciju institūciju asociāciju federācijas (IFLA) Metropoļu bibliotēku sekcijas (METLIB) koferencēs.

Daiga Bokuma
Tālākizglītības programmu koordinatore
+371 29 209 791