NOSLĒGUŠĀS APMĀCĪBAS PROJEKTĀ “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE” Neieruse2-1024×598 Full view

NOSLĒGUŠĀS APMĀCĪBAS PROJEKTĀ “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”

Mums ir prieks paziņot, ka ir veiksmīgi noslēgušās apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros (Nr.8.4.1.0/16/I/001)

Mācības norosinājās sekojošu studiju kursu ietvaros:
– Datorgrafika
 – Satura veidošana digitālajos medijos
– Vizualizācija virtuālajā vidē

Apliecības par studiju kursa sekmīgu apguvi kopumā saņēmuši 34 izglītojamie.

Pateicamies ikvienam apmācību dalībniekam, ka savai profesionālajai izaugsmei tie izvēlējās Latvijas Kultūras koledžu. Koledžas darbiniekiem un pasniedzējiem bija patiess prieks par dalībnieku aktīvo līdzdalību lekciju nodarbībās, ieinteresētību un aktīvo darbošanos.

Ceram, ka apmācību laikā gūtās zināšanas un prasmes noderēs visiem dalībniekiem turpmākā profesionālā darbībā un radošos projektos.

Visiem apmācību dalībniekiem vēlam arī turpmāku izdošanos visās dzīves jomās.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros.