Latvijas Kultūras koledža iesaistās projekta TSSTrip: Tourism Security and Sustainability Training Innovations trough Academia and Industry Co-operation īstenošanā Projekts Full view

Latvijas Kultūras koledža iesaistās projekta TSSTrip: Tourism Security and Sustainability Training Innovations trough Academia and Industry Co-operation īstenošanā

17. oktobrī ar virtuālo sanāksmi ZOOM formātā tika uzsākta jauna projekta TSSTrip īstenošana, kura mērķis ir inovatīva apmācības materiāla izstrāde tūrisma drošības un ilgtspējas jomā, ietverot interaktīvus kursus, videomateriālus, mācību rokasgrāmatas un citus resursus, kas veicinās zināšanu un prasmju pilnveidi kultūras pasākumu un tūrisma sektorā studējošajiem un darba vidē esošajiem.

Cita starpā projekta mērķi paredz arī:

  • sniegt inovatīvus mācību piedāvājumus augstākajā izglītībā, koncentrējoties uz ilgtspējīgu tūrismu un drošību
  • pilnveidot augstākās izglītības sniegtās zināšanas un stiprināt augstskolu un uzņēmumu sadarbību
  • uzlabot studentu nodarbinātības iespējas un izglītības un nozares standartus kultūras pasākumu un tūrisma izglītībā projekta valstīs

Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši un tā laikā tiks sasniegti šādi rezultāti:

  • Tūrisma un izglītības nozares ieinteresēto pušu starpvalstu sadarbības tīkla izveide
  • Sākotnējā analīze, lai iegūtu datus pasākumu organizēšanas tūrisma un viesmīlības apmācību satura uzlabošanai drošības un ilgtspējības attīstības aspektā
  • Kursu satura izstrāde mikro kredītu formātā un virtuālās mācību vides (VLE) izveide, lai nodrošinātu interaktīvu un elastīgu apmācību procesu
  • Tiešsaistes apmācības studentiem un speciālistiem, kā organizēt drošu un ilgtspējīgu pasākumu saturu un tūrisma pakalpojumus

Projekta koordinators: Latvijas Tūrisma aģentu un  Operatoru Asociācija – ALTA  (Latvija)

Partneri:
LKA Latvijas Kultūras koledža ( Latvija)
Burgas Free University ( Bulgārija)
FH Joanneum ( Austrija).
Düzce University ( Turcija)

Projekts tiek realizēts ar EK ERASMUS+ programmas līdzfinansējumu

Projekta Nr. 2023-1-LV01-KA220-HED-000159054