LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽĀ 10. OKTOBRĪ NORISINĀSIES PROJEKTA “NATURE” STARPTAUTISKA KONFERENCE 10.10. konference logo Full view

LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽĀ 10. OKTOBRĪ NORISINĀSIES PROJEKTA “NATURE” STARPTAUTISKA KONFERENCE

2023. gada 10. oktobrī Latvijas Kultūras koledžā norisināsies starptautiska konference “Lietišķo spēļu loma atbildīgas dabas resursu izmantošanas radošajā uzņēmējdarbībā apmācībās”.

Konference tiek rīkota ERASMUS+ programmas projekta ‘’NATURE- Serious Games for Natural Resource Management’’ rezultātu izplatīšanas pasākumu ietvaros.

Konferences mērķauditorija ir kultūras un mākslas nozares uzņēmējdarbības, radošo industriju, vides un izglītības satura veidotāji, klimata un ilgtspējīgas attīstības jomas speciālisti, kultūras, radošo industriju un uzņēmējdarbības virzienu studenti un citi interesenti.

Konferencē tiks sniegta informācija par lietišķo spēļu integrāciju studiju procesā, īpaši akcentējot atbildīgas dabas resursu izmantošanas zināšanu apgūšanu, izmantojot virtuālās vides elementus t.sk. prezentējot starptautisko partneru pieredzi un praksi.

Par projektu:

Projekts NATURE tika uzsākts 2021. gadā, sadarbojoties partneriem no Latvijas, Igaunijas, Grieķijas, Spānijas, Itālijas un Portugāles.

Veicot uzņēmējdarbību vai veidojot projektus, ir jāizvērtē, kā uzņēmējdarbība izmanto dabas resursus, piemēram, ūdeni, enerģiju, izejvielas, augsni, dzīvo dabu. Ilgtermiņā efektīva resursu izmantošana var ietaupīt naudu un samazināt uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi.  Arī arvien vairāk patērētāju izvēlas produktus un pakalpojumus, kas ir videi draudzīgi un sociāli atbildīgi. Tāpēc ir svarīgi samazināt projektu negatīvo ietekmi uz vidi.

Lai sniegtu atbalstu zināšanu iegūšanai šajā jomā, ir izstrādāta lietišķajās spēlēs balstīta metodiskā apmācību sistēma zināšanu palielināšanai par dabas resursu atbildīgu apsaimniekošanu un izmantošanu dažādos projektos un uzņēmējdarbībā kopumā.

Galvenais projekta rezultāts ir spēle virtuālajā vidē, kas sastāv no aktivitātēm, kas ietver mācību scenārijus dažādu nozaru uzņēmējdarbībā un to pamatuzdevums ir augstākajā izglītībā studējošo izpratnes veidošana, zaļo prasmju un kompetenču par atbildīgu dabas resursu pārvaldību attīstību uzlabošana.

 

Konferences darba valoda ir angļu.

Konferences programmu skatīt šeit!
Saite uz pieteikšanos (līdz 5. oktobrim): https://forms.gle/2kycFHGrkJbK6Vy17

P.S. Konferences programmā iespējami precizējumi.