UZSĀKTAS MĀCĪBAS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ pieaug Full view

UZSĀKTAS MĀCĪBAS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ

Septembra pirmajā nedēļā LKA Latvijas Kultūras koledžā mācības ir uzsākušas trīs apmācību grupas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros.

Mācības norisinās sekojošu studiju kursu ietvaros:

  • “Datorgrafika”
  • “Satura veidošana digitālajos medijos”
  • “Vizualizācija virtuālajā vidē”

Mācību laikā dalībnieki pilnveidos savu profesionālo kompetenci, tādā veidā veicinot konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Apmācības norisinās no 04.09.2023. līdz 25.10.2023.

Vēlam apmācību dalībniekiem, pasniedzējiem un projektā iesaistītajiem LKA Latvijas Kultūras koledžas darbiniekiem veiksmi un izdošanos.

Projekts tiek īstenots „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.  Nr. 8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.