NO IDEJAS LĪDZ PASĀKUMAM

Ar diplomu par īsā cikla profesionālās augstākās izglītības apguvi un kultūras darba speciālista ar specializāciju pasākumu producēšanā jūnijā LKA Latvijas kultūras koledžu absolvēja Lauma Dombrova, Evita Dvinska, Liene Gasiņa, Lāsma Lancmane, Andra Luste un Una Silamedne.
Pirms trīs gadiem tika piedāvāta jauna studiju programmas ‘’Mākslas institūciju pārvaldība’’ specializācija kultūras centros un nozarē strādājošiem, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes tieši laikmetīgu kultūras pasākumu producēšanā. Covid-19 pandēmijas apstākļos bija jāapgūst jaunas digitālās iemaņas tiešsaistes un hibrīdpasākumu organizēšanā, ir iegūtas zināšanas darbam nepieciešamā dažādu digitālo formātu producēšanā un skatuves mākslas pamatos, lai profesionālāk režisētu savas ieceres. Īstenojot kvalifikācijas darbus, Latvijas novadi savu kultūras dzīvi ir bagātinājuši ar kvalifikācijas eksāmenu komisijas atzinīgi novērtētiem pasākumiem: kultūras forumu “Kultūra kā rīks sociālajai iekļaušanai Cēsu novadā’’ (L.Dombrova), koncertu ‘’Tu nāc ar savu gaismu’’ Sv.Annas baznīcā Mazsalacā un ‘’ (L.Gasiņa) un Limbažu Bērnu un jauniešu centra 55 gadu jubilejas pasākumu ‘’Kāda namiņa stāsts’’ (A.Luste).
Specializācijas saturs tika veidots, konsultējoties ar Latvijas Kultūras darbinieku biedrību, un tās vadītāja Mazsalacas Kultūras centra vadītāja Dace Jurka kvalifikācijas eksāmenā varēja novērtēt, kā koledžai veicies ar īstenošanu. Studiju laikā savās zināšanās un pieredzē pirmdienās attālināti un studiju sesijās klātienē dalījās kultūras nozares profesionāļi – lielpasākumu režisors Juris Jonelis, pasākumu producenti Diāna Čivle, Brigita Rozenbrika un Sandis Kalniņš, novada kultūras darba koordinators Ēriks Laime-Babris dramaturgs Matīss Gricmanis, horeogrāfe un kustību konsultante Lilija Lipore, teātra režisore Edīte Neimane, scenogrāfs Uģis Bērziņš, komunikācijas nozares praktiķe Kristīne Tjarve.
Absolventes atzinīgi novērtē ne tikai studiju gados iegūtās jaunās zināšanas un kontaktus, bet arī Kultūras un mākslas procesu organizēšanas nodaļas vadītājas Gitas Endeles un specializācijas vadītājas Arnitas Rakstiņas atbalstu. Uz tikšanos Limbažos, Rankā, Gulbenē, Lielvircavā, Limbažos, Rīgā un Siguldā!