Jaunumi Latvijas Kultūras koledžas tālākizglītības un profesionālās izaugsmes kursu un meistardarbnīcu programmā 4 Īss kurss pasākumu producēšanā Full view

Jaunumi Latvijas Kultūras koledžas tālākizglītības un profesionālās izaugsmes kursu un meistardarbnīcu programmā

Izsludināti jauni lekciju kursi un meistardarbnīca tālākizglītības un profesionālās izaugsmes programmā

Grafiskā dizainera un profesionāla mākslinieka Egīla Medņa vadībā notiks kurss “Vizualizācija virtuālajā vidē. Radošā satura vizualizācija virtuālajā vidē, izmantojot datorspēļu izstrādes tehnoloģijas. No idejas līdz pabeigtai interaktīvai virtuālajai videi.” Pieredzējuša multimediju mākslinieka vadībā būs iespēja apgūt zināšanas, kas palīdz strādāt ar radošo domu un ideju, pilnveidot izpratni par kompozīciju, tekstu, krāsu, tekstūru, personāžu, 3D objektu vizualizāciju. Iespēja katram kursa dalībniekam iegūtās zināšanas pielietot praktiski, izveidojot pabeigtu virtuālās vides darbu, izmantojot programmu Unreal Engine 5. Noderīgs kurss tiem, kam jau ir priekšzināšanas.

Pasākumu vadītājiem nepieciešamo prasmju iegūšanai un pilnveidošanai veltīta režisora Jura Joneļa meistardarbnīca. Tā būs noderīga ne tikai pasākumu moderatoriem, jo pasākumu vadīšana tiks skatīta plašākā konteksta, ietverot pasākumu formu daudzveidību un auditorijas specifiku. Pasākumu organizatori pilnveidos prasmi izvēlēties atbilstošāko pasākuma vadītāju savas radošās ieceres īstenošanai. Režisori padziļinās izpratni par mēģinājumu procesa nozīmi darbā ar pasākuma vadītāju. Praktiskajās nodarbībās būs iespēja gūt padziļinātu ieskatu aktiermeistarības un partnerības specifikā, runas mākslā un ķermeņa valodā.

Vēl līdz 17. februārim iespējams pieteikties vairākos kursos, kas norisināsies no februāra beigām līdz marta sākumam.

“Datorpratības un digitālās komunikācijas pilnveides kurss”, kurā iespēja ikvienam attīstīt savas zināšanas un savas idejas līdz radošās ieceres īstenošanai digitālajā vidē, kā arī radoši veidot saturu sociālo tīklu vietnēs, izstrādāt mūsdienīgas prezentācijas, mājas lapu, izveidot aplikācijas, veidot reklāmas materiālus.

Kultūras notikumu organizatoriem, pilsētas un novadu svētku, brīvdabas pasākumu un  koncertu rīkotājiem ir jābūt gataviem pieņemt atbildīgus lēmumus jebkurā situācijā. Pilnveidotas zināšanas par risku vadības procesu, padziļināta izpratne par pasākumu riskiem, par Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu un likuma grozījumiem, iegūta prasme izstrādāt drošības plānu paaugstināta riska pasākumiem – šīs zināšanas iegūsiet kursā “Risku vadība pasākumu organizēšanā un drošības plāns pasākumos”.

“Radošo projektu īstenošanas biznesa modeļi” kurss paredzēts ikvienam, kurš vēlas uzsākt uzņēmējdarbību radošajās industrijās. Kurss palīdzēs pasākumu organizatoriem izvēlēties atbilstošāko uzņēmējdarbības formu savu radošo ieceru īstenošanai un izstrādāt konkurētspējīgu kultūras pasākuma projektu.

Profesionālo meistarklašu ciklu turpināsim ar 3 meistarklasēm martā.

Pirmā no tām jau 8. martā – režisors Juris Jonelis stāstīs par “Pasaules tendencēm skatuves mākslā”.

Lai pieteiktos izsludinātajiem kursiem, ir jāaizpilda anketa, lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet koledžas mājas lapas Tālākizglītības programmas sadaļu

kulturaskoledza.lv/talakizglitiba/