27. oktobrī Latvijas Kultūras koledžā norisināsies starptautiska konference aktuālie proejkti Full view

27. oktobrī Latvijas Kultūras koledžā norisināsies starptautiska konference

2022. gada 27. oktobrī Latvijas Kultūras koledžā norisināsies starptautiska konference Uzņēmējdarbības un STEM prasmju apgūšana, izmantojot dizaina domāšanas pieeju un lietišķās spēles

 Konference tiek rīkota ERASMUS+ programmas  projekta ”TEAM_STAR – Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreeRs’’ rezultātu izplatīšanas pasākumu ietvaros.

Konferences mērķauditorija ir uzņēmējdarbības, radošo industriju, dizaina un tehnoloģiju  izglītības satura veidotāji, studenti un citi interesenti.

Konferencē tiks sniegta informācija par dizaina domāšanas procesa integrāciju mācību procesā, īpaši akcentējot STEM prasmju attīstību kā veicinošu faktoru veiksmīgai pārejai no vidusskolas uz augstākās izglītītības studiju saturu t,sk, prezentējot starptautisko partneru pieredzi un praksi.

Konferences darba valoda ir angļu.

Konferences programmu skatīt šeit!

Saite uz pieteikšanos (līdz 24.oktobrim) skatīt šeit!