Diāna Čivle sākusi pildīt Latvijas Kultūras koledžas direktores pienākumus! Diāna Čivle AKTUALITĀTES Full view

Diāna Čivle sākusi pildīt Latvijas Kultūras koledžas direktores pienākumus!

“Praktiskas iemaņas un prasmes kultūras nozarē kļūst arvien nozīmīgākas un vajadzīgākās darba tirgū, jo pandēmija radījusi jaunus izaicinājumus un vajadzības. Digitālo tehnoloģiju pārzināšana, gan jaunu pasākumu formātu veidošana, reālās kultūras praksēs balstītas, daudzpusīgas un personību pilnveidojošas zināšanas, ko var sniegt Latvijas Kultūras koledža noderēs ikvienam, pat ja vēlāk tiks izdarīta izvēle strādāt kādā citā jomā,” pauž Diāna Čivle.

“Tas ir liels izaicinājums, 2,5 gadu laikā sagatavot labu kultūras nozares praktiķi. Turklāt kultūras nozare un pasākumu organizēšana nemitīgi attīstās, ik dienu rodas jaunas iespējas. Reālās praksēs balstītais izglītības process kultūras koledžā nodrošinās aktuālas zināšanas un pārsteidzošas jaunas pieredzes.”

 

Diānas Čivles prioritātes Latvijas Kultūras koledžas vadībā būs izglītības kvalitāte un mācības procesu integrēšana reālās praksēs. Diāna Čivle pārzin kultūras nozari dažādos aspektos – gan kultūras procesa vadības, kultūrpolitikas, gan māksliniecisko koncepciju, programmu satura veidošanas, gan pasākumu producēšanas un dažāda mēroga audiovizuālās realizācijas līmeņos vietējā un starptautiskā mērogā.

 

Diānai Čivlei ir viena no pieredzējušākajām liela mēroga kultūras pasākumu organizatorēm Latvijā. Viņas apjomīgākais projekts ir Rīgas kā 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta sagatavošana un vadīšana, darbojoties gan kā nodibinājuma “Rīga 2014” vadītājai, gan mākslinieciskajā padomē, veidojot Rīgas kā Eiropas galvaspilsētas gada programmu, un vadot tematiskās līnijas “Rīgas karnevāls” realizāciju.

 

Astoņus gadus vadījusi Rīgas domes Kultūras departamentu, organizējusi Rīgas 800 gadu svinības 2001.gadā, pēc tam izveidojot lielo kultūras pasākumu tradīcijas Rīgā – Rīgas svētki, Baltā nakts, Staro Rīga, kā arī 18.novembra, 4.maija un Jaunā gada tradīciju svinēšanu Rīgā, pilsētas mērogā, kas ilgus gadus veidoja Rīgas kultūras kalendāra pamatu. Diāna Čivle ir idejas autore un kuratore gaismas festivālam ‘Staro Rīga” kopš 2008.gada. Bijusi darba grupas vadītāja vietniece 2003. un 2008.gada Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku darba grupā (stratēģiskajos, finanšu, juridiskajos un producēšanas jautājumos).

 

Diāna Čivle pabeigusi muzikoloģijas studiju programmu Latvijas Mūzikas akadēmijā, apguvusi kultūras vadību fonda “Marcel Hicter” starptautiskajā programmā Briselē, Beļģijā,  studējusi Latvijas Universitātē Juridiskajā fakultātē un ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante.

 

Diānai Čivlei ir starptautiska darba pieredze, sagatavojot un vadot vairākus INTERREG un Creative Europe finansētus  projektus. Diāna Čivle Starptautiskās gaismas festivālu organizācijas (International Light Festivals Organisation) valdes locekle. Diāna Čivle bijusi 8.Pasaules koru olimpiādes Rīgā 2014.gadā producente, projekta “3.Eiropas koru olimpiāde un Nāciju Grand Prix Rīga 2017” vadītāja. 2019.gadā bija projektu vadītāja projektā “4.Eiropas koru olimpiāde un Nāciju Grand Prix Gēteborga 2019”, kur koordinēja Starptautisko TV koru konkursu “Eirovīzijas gada koris” un producēja pasākuma Noslēguma ceremoniju, savukārt 2021.gadā piedalījās Pasaules koru olimpiādes Beļģijā, Antverpenē, organizēšanā.

 

Par nopelniem Latvijas kultūrā un lielo personīgo ieguldījumu Rīgas un Latvijas kultūrtelpas attīstībā un starptautiskā popularizēšanā Diāna Čivle apbalvota ar Atzinības krustu un iecelta par Atzinības krusta komandieri.