Noslēgušās apmācības Mūžizglītības projektā mūžizglītības projekts Full view

Noslēgušās apmācības Mūžizglītības projektā

Mums ir prieks paziņot, ka ir noslēgušās apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros. Mācības norosinājās studiju kursa “Uzņēmējdarbības pamati II (radošajām industrijām)” ietvaros.

Apmācību laikā studiju kursu pilnībā apguva 14 izglītojamie. Apmācību dalībnieki bija dažādu radoši jomu pārstāvji: mūziķi, mākslas telpu vadītāji, aktieri, rokdarbnieki un daudzi citi.

Apmācības noslēdzās ar dalībnieku prezentācijām, kurās viņi iepazīstināja koledžas lektorus un darbiniekus ar savu projektu idejām un iecerēm to realizēšanai.

Ceram, ka apmācību laikā gūtās zināšanas un prasmes noderēs visiem dalībniekiem arī turpmākos projektos.

Koledžas darbiniek un pasniedzējiem bija patiess prieks sadarboties ar tik ļoti zinātkāriem, aktīviem un iesaistīties gribošiem apmācību dalībniekiem.

Visiem apmācību dalībniekiem vēlam arī turpmāku izdošanos visās dzīves jomās.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros