Uzsāktas mācības mūžizglītības projektā mūžizglītības projekts Full view

Uzsāktas mācības mūžizglītības projektā

Ar prieku informējam, ka ar 21. martu LKA Latvijas Kultūras koledžā mācības ir uzsākusi pirmā apmācību grupa Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.

Mācības norisinās studiju kursa “Uzņēmējdarbības pamati II (radošajām industrijām)” ietvaros.

Šī studiju kursa ietvaros tiks pilnveidotas Latvijas kultūras un radošo industriju sektora organizāciju, iestāžu un biedrību darbinieku, kā arī pašnodarbināto apmācību dalībnieku prasmes, lai spētu uzsākt, plānot un vadīt savu uzņēmējdarbību atbilstoši biznesa iecerei.

Studiju kursa laikā apmācību dalībnieki:

  • paplašinās savu pieredzi darbā izklaides un pasākumu organizēšanas nozarēs, iegūs izpratni par visiem procesa posmiem;
  • apgūs jaunas tendences tirgū pieprasītās izklaides un pasākumu organizēšanas nozarēs;
  • papildinās zināšanas izklaides un pasākumu uzņēmuma vadībā, ikdienas darba procesu organizēšanā;
  • nodibinās jaunus kontaktus un paplašinās savu potenciālo sadarbības partneru loku (producentu, promoteru, menedžeru, industrijas apakšnozarēs strādājošo tehniskā aprīkojuma speciālistu un ekspertu, mūziķu, dziesmu autoru, izpildītāju pulkā);
  • pilnveidos savu izpratni tehnoloģiju un/ vai uzņēmējdarbības u.c. kompetencēs;
  • paaugstinās savu konkurētspēju darba tirgū, diversificējot savu ieņēmumu riskus kā autoratlīdzību saņēmējs, nodarbināta/strādājoša, pašnodarbināta persona vai MUN, SIA īpašnieks.

Apmācības norisinās no 2.03.2022. līdz 31.05.2022.

Vēlam apmācību dalībniekiem, lektoriem un citiem projektā iesaistītajiem LKA Latvijas Kultūras koledžas darbinieki izdošanos un radošu garu.

Projekts tiek īstenots „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”Nr. 8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.