Latvijas Kultūras koledža noslēgusi sadarbības līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Full view

Latvijas Kultūras koledža noslēgusi sadarbības līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju

Latvijas Kultūras koledža noslēgusi sadarbības līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Noslēgtā līguma sadarbības mērķis ir stiprināt starpaugstskolu sakarus un veicināt kopēju darbību. Latvijas Kultūras koledža un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir nolēmušas sadarboties tādās jomās, kā informācijas apmaiņa kopīgu interešu sfērās, akadēmiskā personāla apmaiņa, studentu apmaiņa, pēctecības nodrošināšana dejas programmas studentiem pārejā no pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uz nākamo izglītības līmeni, saskaņojot studiju programmas, iespēju sadarbība partneraugstskolas radniecīgo specialitāšu studentiem turpināt mācības studiju programmas likvidācijas gadījumā, citi kopīgi organizēti pasākumi.