LKK absolventes raksts tiek iekļauts Latvijas Koledžu asociācijas rakstu sējumā Rakstu sējums Full view

LKK absolventes raksts tiek iekļauts Latvijas Koledžu asociācijas rakstu sējumā

Latvijas Kultūras koledžas studiju programmas “Mākslas institūciju pārvaldība’’ ar kultūras menedžera kvalifikāciju ar specializāciju “Modes un dizaina menedžments” absolvente Anete Pipare ar savu zinātniski pētnieciskā darba rakstu par Latvijas modes industriju, akcentējot jauno modes dizaineru un modes menedžeru sadarbības vitālo nozīmi ir iekļuvusi Latvijas Koledžu asociācijas rīkotās konferences rakstu sējumā.

Raksta tēma ir “Inovatīvi risinājumi Latvijas jauno modes dizaineru konkursa Meringue producēšanā”. Šis ir raksts par to cik daudz laba nozarei ir paveicis LKK organizētais “Meringue” projekts, par tā iespējām Latvijā, Baltijā un pasaulē, un kāpēc tam būtu jāturpina eksistēt, bet iespējami citādā formā, lai tas spētu sniegt vēl vairāk un realizētu izvirzītos mērķus, jo tā virsuzdevums ir veicināt modes dizaineru un menedžeru sadarbību.

Atgādinām, ka 2020. gada oktobrī Anete Pipare pārstāvēja Latvijas Kultūras koledžu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferencē, kuru rīkoja Latvijas Koledžu asociācija.