Par studiju procesa organizēšanu Latvijas Kultūras koledžā līdz 25. janvārim

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem (2021. gada 7. janvāra rīkojums Nr. 4) izdarīt grozījumus 2020. gada 18. decembra rīkojumā Nr. 01-5/44:

  1. visi rīkojumā minētie punkti spēkā līdz 2021. gada 25. janvārim;
  2. rīkojuma 3. punktu “3. Koledžas bibliotēkas darbu organizēt attālināti, ar iespēju sazināties ar Bibliotēkas un informācijas centra vadītāju Dainu Valeini tel. 22019437, epasts: [email protected]), nodrošinot elektronisko resursu izmantošanu” mainīt uz

“3. Koledžas bibliotēkas darbu organizēt gan attālināti gan klātienē, ar iespēju uzņemt individuālus apmeklētājus, ievērojot šādus ierobežojumus:

3.1. attiecīgajā vietā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

3.2. apmeklētāji var ierasties tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;

3.3. var notikt tikai apmeklētāju vienvirziena plūsma.

Bibliotēkas darbu organizē Bibliotēkas un informācijas centra vadītāja Daina Valeine tel. 22019437, epasts: [email protected]