Latvijas Kultūras koledža realizē Erasmus+ personāla mobilitātes

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA103 projekta ietvaros laika posmā no 2020. gada 6. – 13. oktobrim LKA Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk – LKK) direktores vietniece Iveta Krastiņa un Erasmus+ koordinatore, sabiedrisko attiecību un attīstības projektu vadītāja Kristiāna Tumena atradās Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē American College in Cyprus (Kipra).

Mobilitātes tika realizētas kopā ar American College in Cyprus (www.ac.ac.cy) partneri. Mobilitāšu laikā LKK pārstāves ēnoja studiju procesu gan teorētiskajās, gan praktiskajās lekcijās. Tika veikta abu augstākās izglītības iestāžu programmu salīdzināšana ar mērķi izveidot LKK studentiem piedāvājumu, kur saīsinātā programmā, studenti varētu iegūt bakalaura grādu American College in Cyprus. Mobilitāšu laikā LKK personāls tika iepazīstināts ar situāciju COVID-19 sākuma posmā pavasarī – studiju procesa organizēšana un mācību platformas pilnveide. Tāpat notika tikšanās ar starptautiskā departamenta vadību, lai apspriestu Erasmus+ programmas pašreizējo situāciju, turpmākās sadarbības iespējas un studentu apmaiņu.

Arī LKK studentiem Erasmus+ ietvaros ir iespēja apmeklēt American College in Cyprus studiju mobilitātes ietvaros, studējot vienu vai divus semestrus American College in Cyprus.

Erasmus+ ir Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kas ilgs no 2014. – 2020.gadam. Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni ir: personu mobilitātes mācību nolūkos, sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, atbalsts politikas reformām. LKK Erasmus+ programmas KA103 projekta ietvaros realizētās mobilitātes tiek līdzfinansētas no Eiropas Savienība un Latvijas Valsts budžeta.

LKA Latvijas Kultūras koledža ir viena no pieredzes bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā mūsdienīgu izglītību kultūras jomā. Šobrīd LKK ir augstākās izglītības iestāde, kas apvieno teorētiskas un praktiskas nodarbības ar radošu vidi, studiju programmām un komandu, piedāvājot studentiem iespēju 2 – 3 gados iegūt augstāko izglītību kādā no kultūras nozarēm. LKK lepojas ar konkurētspējīgām un radošām studiju programmām, kas apvieno teoriju ar spēcīgu praksi. Studiju procesa īstenošanai notiek sadarbība ar kultūras institūcijām visā Latvijā un Eiropā, lai nodrošinātu programmu piesaisti praktiskajam darbam.