Latvijas Kultūras koledžas studenti dodas praksē Latvijas Radio 5 Krīvēns_LR5-38 Full view

Latvijas Kultūras koledžas studenti dodas praksē Latvijas Radio 5

Šogad studiju programmas ‘’Mākslas institūciju pārvaldība’’ 2.kursa studenti no multimediju producēšanas un foto un video producēšanas specializācijām pavasara praksi iziet Latvijas Radio 5. Prakses laikā studentu galvenie uzdevumi ir tieši saistīti ar izvēlētām specializācijām, proti, video filmēšanu un fotografēšanu, producēšanu un mediju vides apzināšanu.

Prakses mērķis ir ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī pielietot studiju procesā iegūtās. Latvijas Kultūras koledžā studentiem 2.5 gadu laikā obligāti ir jāiziet četras prakses, tādā veidā tiek nodrošināts, ka iegūtās zināšanas tiks ne tikai teorētiski apgūtas, bet ari praktiski pielietotas.

Pasaulē un valstī notiekošās situācijas dēļ, maijā plānotās studentu prakses tika pārceltas uz augustu, bet tas neliedza studentiem iespēju iegūt gan jaunas zināšanas, gan pielietot jau studiju laikā apgūtās.