Latvijas Kultūras koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību “Ogle” 8h11q_-w – kopija Full view

Latvijas Kultūras koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību “Ogle”

Latvijas Kultūras koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību “Ogle”. Biedrība jau otro gadu pēc kārtas organizē festivālu “Ogle”, lai sabiedrībā veicinātu zināšanas par mentālo veselību un sniegtu atbalstu pašnāvību riska samazināšanai. Sadarbības līgums ir noslēgts kā ilgtermiņa līgums, lai festivāls nākotnē veidotos plašāks, uzrunātu arvien lielāku sabiedrības daļu, kā arī iesaistītu LKK studentus tā organizēšanā.

LKK vienmēr ir  iestājusies par radošu brīvību, kultūras izpausmju daudzveidību un cilvēku spēju apzināšanos, tāpēc sadarbība ar biedrību “Ogle” ir ne tikai vērtīga prakšu vieta studentiem, bet arī pārstāv LKK vērtības. Gan šogad, gan pagājušo gadu lielu daļu komandas veidoja tieši LKK studenti. Tā viņiem ir gan iespēja brīvprātīgi iesaistīties un palīdzēt sabiedrībā svarīgas problēmas aktualizēšanā, gan praktizēties festivālu menedžmentā.

Šogad festivāls “Ogle” norisinājās 1. augustā Sporta ielas kvartālā, kur visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt lekcijas, diskusijas un līdzdarboties izglītojošās darbnīcās, lai vairotu zināšanas par mentālās veselības nozīmi. Turklāt vakara noslēgumā apmeklētājus priecēja muzikāli koncerti, tostarp arī LKK studentu izveidotā mūzikas grupa “Ārpilsētas Sakars”.

Biedrība „Ogle” tika izveidota 2019. gadā, kad piedzīvojot traģēdiju ģimenē, tika pieņemts lēmums, ka ir nepieciešams vairot sabiedrībā zināšanas un izpratni par pašnāvību un depresiju, lai pievērstu uzmanību mentālas veselības nozīmei.

Foto: Aleksandra Vdovenko