Latvijas Kultūras koledža turpina e-risinājumu pilnveidi un ieviešanu

2020.gadā projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros notiek aktīvs darbs e-studiju vides pilnveidošanā, kā rezultātā  notikusi pāreja uz pilnveidotu Moodle sistēmas versiju, kas ļauj pilnvērtīgāk izmantot e-studiju vides priekšrocības.  Kvalitatīva procesa nodrošināšanai  ir īstenota  virkne norišu, kā LKK Moodle  e-studiju vides administratoru / konsultantu apmācības par specifiskiem risinājumiem un apmācības LKK docētājiem. Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programmas docētāji  ir sākuši izmantot Moodle vidi un turpmākajā periodā plānota pārējo programmu  docētāju iesaiste.

29.janvārī parakstīts līgums par Valsts vienotās plaģiātisma kontroles sistēmas izmantošanu, kā arī izstrādāti norādījumi gadījumos, kad tiek konstatēti akadēmiskā godīguma pārkāpumi studējošo darbos.

21/02/2020