Noslēgts līgums par pārvaldības informācijas sistēmas pilnveidi un e-mācību pilnveidi un ieviešanu Latvijas Kultūras koledžā

2019.gada 22. novembrī projekta Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros ir noslēgts līgums ar Latvijas Universitāti par dažādu e-risinājumu pilnveidi un ieviešanu Latvijas Kultūras koledžā. Līguma ietvaros paredzēta e-studiju vides Moodle attīstīšana, kā arī efektīvākas datu apmaiņas nodrošināšana starp Studiju departamentu, personāldaļu un grāmatvedību.

Paredzēts, ka e-risinājumu ieviešana notiks līdz 2020. gada februāra beigām.

25/11/2019