Projekta Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” aktivitātes 2019.gada otrajā pusē

Projekta Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020)  2019. gada periodu raksturo vairākas aktivitātes.

Projektā notiek  LKK vadības speciālistu angļu valodas  apmācības,  kā rezultātā  darbinieki uzlabo profesionālo  saziņu, kā arī veido iemaņas un attīsta prasmes mutvārdu komunikācijā   un spēju sazināties ar angļu valodā runājošajiem savas nozares speciālistiem citās valstīs.

Sadarbībā ar pārmaiņu aģentu ir izstrādāts LKK Ētikas kodekss, ko  apstiprinājusi  LKK Padome.

Novembrī īstenots LKK akadēmiskās prakses projekts – modes notikums Meringue, kur mentoru vadībā studenti īstenojuši modes skates producēšanas, mākslinieciskā koncepta izstrādes, kā arī starptautiskas konferences organizēšanas aktivitātes.

10/11/2019