Projekts REFUGEES, KA2 2016-1-CZ01-KA201-024012

ERASMUS sadarbības projekts, kas skar bēgļu krīzes kultūrvēsturiskos aspektus un veicina studentu medijpratību.  Partnervalstis:   Grieķija, Itālija , Latvija, Islande un Čehijas Republika.

Projekta REFUGEES  mērķis ir inovāciju ieviešana studiju programmu saturā, pielietojot project based learning metodi. Projekta laikā tiek organizētas studentu diskusijas , meistarklases un radošās aktivitātes, lai veicinātu pilsonisko atbildību un kritisko domāšanu, izstrādātu meistarklašu materiālus ētikas satura pasniegšanai augstskolās utml.

Galvenie rezultāti:

– apzināti pieejamie materiāli mediju un žurnālistikas vidē par viedokļu dažādību bēgļu situācijas atspoguļojumā;

  • veicināta studentu medijpratība;
  • kultūrvēsturisko un sociālo faktu apzināšana un iekļaušana radošajos projektos- vizuālās mākslas izstādē, dejas horeogrāfijā , video instalāciju mākslā.