LKK pārstāve ERASMUS+ ietvaros piedalās dizaina domāšanas kursos Portugālē _MG_2077 Full view

LKK pārstāve ERASMUS+ ietvaros piedalās dizaina domāšanas kursos Portugālē

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Starptautiskās mobilitātes projekta ietvaros laika posmā no 2019. gada 8. – 12. jūlijam LKA Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk – LKK) Dizaina un komunikācijas nodaļas vadītāja Daina Gāga-Ēķe apmeklēja intensīvos vasaras kursus “Dizaina domāšana” Portugālē.

Erasmus+ personāla pieredzes apmaiņas projekta ietvaros koledžas personāla pārstāvei un dizaina un modes specializācijas vadītājai Dainai Gāgai-Ēķei bija iespēja nedēļas garumā Erasmus+ intensīvo vasaras kursu ietvaros apgūt dizaina domāšanas principus, kā arī gūt pieredzi partneraugstskolas darbībā un iepazīties ar nozares pārstāvjiem. Personāla pieredzes mobilitāte sniedz iespēju izglītības iestādes pārstāvim ne tikai gūt akadēmisko pieredzi, bet arī personisko, kā arī pilnveidot gan savas valodas prasmes, gan apgūt jaunas mācību metodes.

LKK ir veiksmīga sadarbības pieredze ar Instituto Politecnico Da Maia (Portugāle) augstskolu, kuras pamatvirzieni ir menedžmenta, valodu, sporta un pedagoģijas programmu attīstība.

Erasmus+ ir Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kas ilgs no 2014. – 2020.gadam. Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni ir: personu mobilitātes mācību nolūkos, sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, atbalsts politikas reformām. Jaunākā no Erasmus+ programmas aktivitātēm ir Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu institūcijām, kas ļauj ievērojami paplašināt Erasmus+ programmas darbības lauku, izejot ārpus ES un EEZ valstu robežām. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.