Latvijas Kultūras koledžā vadības personālam tiks nodrošinātas angļu valodas apmācības

2019. gada 22. maijā projekta Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros ir noslēgts līgums ar SIA SKRIVANEK Baltic par angļu valodas apmācībām Latvijas Kultūras koledžas vadības personālam.

Angļu valodas apmācības tiks nodrošinātas vismaz 13 vadības personāla cilvēkiem ar mērķi pilnveidot vadības personāla angļu valodas zināšanas, lai varētu izveidot vadītāju un līderu loku, kuri ir kompetenti un profesionāli darbam starptautiskā līmenī.

Apmācības plānots uzsākt š.g. septembrī 2 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskajām stundām. Apmācības noslēgsies 2020. gada jūnijā.

SIA Skrivanek Baltic kā apmācību nodrošinātājs tika izvēlēts iepirkumu procedūrā starp 9 pretendentiem.