Latvijas Kultūras koledža turpina projekta ieviešanu,  noslēgts līgums ar pārmaiņu aģentu

2019.gada sākumā Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros ir noslēgts līgums ar pārmaiņu aģentu* Sandi Voldiņu.

Pārmaiņu aģentam būs būtiska loma Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) un Latvijas Kultūras koledžas (LKK) stratēģiskās attīstības projektā, kura rezultātā plānots pilnveidot piedāvāto studiju programmu satura kvalitāti, uzlabot LKA un LKK resursu pārvaldību un paaugstināt vadības personāla kompetenci un prasmes.

LKA absolventa un kopš 2018. gada rudens – arī lektora Sanda Voldiņa izglītība ietver gan kultūras, gan juridisko izglītību un šo izglītību kombinācija ir ļāvusi ekspertam uzkrāt vienu no Latvijā plašākajām darba un praktiskajām pieredzēm ar kultūrpolitiku un kultūras attīstības stratēģisko projektu vadību saistītos jautājumos. Voldiņa pieredze Kultūras ministrijas Valsts sekretāra padomnieka un vēlāk arī Kultūras ministrijas Valsts sekretāra amatā ļāvusi veidot projekta vadībā nepieciešamo detalizēto izpratni par kultūras, radošo industriju un kultūrizglītības attīstības tendencēm.

Pārmaiņu aģents būs atbildīgs par projekta satura īstenošanas vadību un uzraudzību, un viņa pārraudzībā tiks īstenotas sekojošās darbības:

  1. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām
  2. Pārvaldības struktūras racionalizācija un organizatorisko procesu pilnveide
  3. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
  4. E-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana
  5. Vadības personāla kompetenču pilnveide

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 398 400,00 EUR, tai skaitā ESF finansējums – 338 640,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 59 760,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. novembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

*Pārmaiņu aģents –  MK noteikumos Nr. 26 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3 specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijā” īstenošanas noteikumi” lietots termins, kas apzīmē personu, kas atbild par augstākās izglītības institūcijas izmaiņu plānošanu un ieviešanu.