LKA Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana Bez nosaukuma Full view

LKA Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/014  “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” aktualitātes.

Projekta īstenoto aktivitāšu rezultātā ir īstenoti iepirkumi profesionālās apgaismošanas un profesionālās apskaņošanas tehnikas iegādei LKK STEM programmu īstenošanai. LKK datorklasei ir iegādāti 16 datori un turpinās darba vietu iekārtošana, kā rezultātā STEM programmu studentiem būs pieejamas 16 datoru darbstacijas.

Ir papildināts foto un video aprīkojuma klāsts, kas ļaus studentiem izmantot industrijas jaunāko digitālo produktu sniegtās iespējas savu radošo projektu īstenošanai, kas rezultēsies ar labāku starpspecializāciju sadarbību.

Noslēgumam tuvojas Baltās zāles pielāgošana radošo industriju studiju programmas vajadzībām, kur tiks veikta elektroinstalācijas nomaiņa, lai nodrošinātu iegādātās gaismas un skaņas tehnikas lietošanas prasības un drošu darba vidi, nodrošināts papildus pieslēgvietu skaits.

Projektu paredzēts noslēgt 2018. gada decembrī.

Ziņa sagatavota 17.11.2018.