Uzsākta projekta ”Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) īstenošana.

No 2018. gada 1. novembra Latvijas Kultūras koledža piedalā Eiropas Sociālā fonda  projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” īstenošanā.

Projekta mērķis ir pilnveidot Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) un Latvijas Kultūras koledžas (LKK) piedāvāto studiju programmu satura kvalitāti, kā arī pilnveidot un efektivizēt LKA un LKK resursu pārvaldību un paaugstināt vadības personāla kompetenci un prasmes, tādejādi sekmējot kopēju LKA un LKK stratēģisko attīstību un LKA un LKK attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas sekojošās darbības:

  1. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām
  2. Pārvaldības struktūras racionalizācija un organizatorisko procesu pilnveide
  3. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
  4. E-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana
  5. Vadības personāla kompetenču pilnveide

Rezultātā LKA un LKK stiprinās savu lomu kā svarīgs izglītības un pētnieciskās izcilības centrs ar augstu reputāciju un devumu kultūrizglītībā, mākslas, kultūras un radošo industriju jomā.

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 398 400,00 EUR, tai skaitā ESF finansējums – 338 640,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 59 760,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. novembra līdz 2020.gada 31. decembrim.