“ASCENDUM” MEKLE PRAKTIKANTU KULTŪRAS PROJEKTU VADĪBAS JOMĀ PRAKSES FOTO Full view

“ASCENDUM” MEKLE PRAKTIKANTU KULTŪRAS PROJEKTU VADĪBAS JOMĀ

Biedrība “Ascendum” meklē praktikantu kultūras projektu vadības jomā

 

Prakses laikā būs iespēja iepazīt dažādu kultūras nozaru specifiku, kā arī gūt pieredzi, organizējot pasākumus un veicot dažādus administratīvos darbus, kas ir neatņemama projektu vadītāja ikdienas sastāvdaļa.

 

Praktikants aicināts strādāt ar trīs biedrības “Ascendum” īstenotajiem projektiem – brīvdabas kino seansu programmu “Mans Doms kino vakari”, dzejas gadagrāmatu “Garā pupa” un interneta žurnāla “Satori.lv” rīkotajām aktivitātēm.

 

Veiksmīgas prakses gadījumā pastāv iespēja sadarbību turpināt ilgtermiņā projektu vadītāja asistenta amatā.

 

Prakses ilgums ir trīs mēneši, no 2018. gada 1. jūlijam līdz 30. septembrim.

 

Praktikanta galvenie pienākumi:

 • Koordinēt kultūras projektus, sniegt atbalstu to vadībā (literatūra, kino, izdevējdarbība, starpdisciplināri projekti);
 • Sniegt atbalstu administratīvajos darbos (līgumu sagatavošana, projektu atskaitēm nepieciešamās dokumentācijas apkopošana, jaunu projektu pieteikumu izstrāde);
 • Sniegt atbalstu publisko pasākumu organizēšanā;
 • Sniegt atbalstu jaunu projektu sagatavošanā un iesniegšanā.

 

No praktikanta sagaidām:

 • Interesi par kultūru, tās aktuālajiem procesiem Latvijā un pasaulē;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Iniciatīvi, precizitāti, atbildības sajūtu pret darbu, spēju strādāt komandā un plānot savu darba laiku;
 • Labas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstiski), vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Vēlmi un iespējas veltīt praksei aptuveni divas dienas nedēļā (noslodze pēc vienošanās, kā arī iespēja atsevišķus uzdevumus veikt attālināti).

 

Praktikantam piedāvājam:

 • Ieskatu dažādu kultūras nozaru darbībā;
 • Iemaņas administratīvo darbu izpildē;
 • Iespēju veidot jaunus kontaktus kultūras nozarē;
 • Ja praktikants ir students, piedāvājam prakses beigās sniegt ziņojumu mācību iestādei par veiksmīgi nokārtotu praksi;
 • Veiksmīgas prakses gadījumā pastāv iespēja sadarbību turpināt ilgtermiņā projektu vadītāja asistenta amatā.

Pieteikšanās praksei līdz 20. jūnijam, rakstot uz e-pastu info@ascendum.lv. Pieteikumā jāietver CV un īsa motivācijas vēstule, kurā izklāstāt, kādēļ vēlaties pieteikties praksei un kādu ieguldījumu varat sniegt.

 

Piemērotākie kandidāti tiks aicināti uz sarunu klātienē!

 

Biedrības “Ascendum” mērķis ir veicināt Latvijas garīgo, sociālo un ekonomisko augšupeju, mērķtiecīgi atbalstot kultūru, izglītību un pilsoniskas, saliedētas sabiedrības veidošanos.

Jau sešus gadus biedrība strādā pie trīs projektu īstenošanas – visaptveroša kultūras medija “Satori.lv” darbības nodrošināšanas, bērnu kultūrizglītību veicinoša projekta “Garā pupa” uzturēšanas un sabiedriskās kustības “Mans Doms” veicināšanas. Projektu realizācijā tiek piesaistīti profesionāli kultūras nozaru pārstāvji, kas caur mākslas, kultūras un filozofijas prizmu sasniedz Latvijas sabiedrību, veicinot iedzīvotāju pašizglītošanos, pilsoniskās sabiedrības attīstīšanos un piederības sajūtas vairošanu.

Vairāk par biedrību “Ascendum” meklē mājas lapā www.ascendum.lv, kā arī īstenoto projektu lapās www.satori.lv un www.garapupa.lvf

FOTO : http://www.jimena.org