LKK atvērto durvju diena 24. martā thumb_show.php Full view

LKK atvērto durvju diena 24. martā

Enerģija, prieks, radošais gars – to visu varējām piedzīvot LKK atvērto durvju dienā.

Pasākums tika atklāts ar deju nodaļas priekšnesumu un pēc tam brīvā un radošā atmosfērā nodaļu vadītāji, studenti un studentu pašpārvalde pastāstīja par izglītības iespējām koledžā un koledžas dzīvi vispār.

Vēlāk katram dalībniekam bija iespēja sīkāk uzzināt par sev interesējošo specializāciju, kā arī piedalīties grupu darbā, kas noslēdzās ar nelielu improvizāciju Baltajā zālē.

Nākamā atvērto durvju diena 12. maijā.