ERASMUS+ INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS LKK STUDENTIEM 20. MARTĀ! Bilde_Erasmus+ informativa tiksanas_20.03.18. Full view

ERASMUS+ INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS LKK STUDENTIEM 20. MARTĀ!

Aicinām uz informatīvo tikšanos par Erasmus+ studijām, praksēm un neseno absolventu praksēm. Tikšanās notiks otrdien, 20. martā, no plkst. 12:10 līdz 13:00, 44. kabinetā! Tikšanās laikā studentiem būs iespēja uzzināt visu par Erasmus+ programmu – pieteikumu procesu, studijām, stipendijām, utt.

LKK divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) izsludina Erasmus+ studiju un prakses mobilitātes konkursu studentiem uz studiju un prakses vietām. Studentu mobilitātes konkursa pieteikumus izskata un izvērtē LKA LKK direktores apstiprinātā Erasmus+ mobilitātes konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija.

Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritēriji studijām un praksēm ārvalstīs:

  • pieteikuma kvalitāte un atbilstība;
  • pretendenta atbilstība Erasmus+ mobilitātes programmai;
  • studenta līdzšinējās sekmes, motivācija, radošā aktivitāte;
  • svešvalodu zināšanas.

Uz tikšanos!