KRISTIĀNA, ERASMUS PIEREDZES APMAIŅA KIPRĀ

Kristiāna Tumena

Latvijas Kultūras koledžas Erasmus+ koordinatore, studiju daļas vadītāja

Sadarbības valsts: Kipra

Pieredzes apmaiņas vieta: American College in Cyprus

Uzturēšanās ilgums – 15.05.2017. – 17.05.2017

Personāla pieredzes apmaiņā izvēlējos piedalīties vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, profesionālās kompetences pilnveidošanos nolūkos. Vēlējos pēc iespējas ātrāk un labāk izprast Erasmus+ projekta darbību un uzkrāt pieredzi sadarbībai ar citām institūcijām. Otrkārt, American College in Cyprus sākotnēji vēlējās tikties klātienē un pārrunāt sadarbības iespējas par studentu apmaiņu un tikai tad turpināt pārrunas par studentu mobilitātēm.

Mobilitātes laikā tika īstenotas vairākas aktivitātes – tika pārrunāta studentu apmaiņa un LKK studentu iespēja doties uz American College in Cyprus. Izrunājām visas praktiskās puses – studentu pieteikumus, dzīvošanu, studiju kursus utt. Vienā no tikšanās reizēm tika pārrunātas sadarbības iespējas ar kādu no potenciālajām prakses vietām Kiprā. Mobilitātes laikā tika izrunātas KA103 un KA107 projektu pieteikumu iespējas, sadarbības iespējas, termiņi, pieteikšanās, noteikumi. Uzņemošās koledžas Erasmus+ koordinators šajā amatā arī bija tikai pāris mēnešus, tāpēc šī saruna par Erasmus+ projektu abām pusēm būtiski veicināja kopējo izpratni un dažādu būtisku faktoru uzzināšanu.

Pieredze ar uzņemošo institūciju bija ļoti pozitīva, profesionāla un tāda tā ir aizvien. Septembrī jau pirmie divi studenti dosies Erasmus+ studijās uz American College in Cyprus. Tāpat tika uzsāktas sarunas par uzņemošās koledžas viespasniedzējiem un viņu iespēju lasīt lekcijas LKK studentiem.

Es ieguvu labāku izpratni par Erasmus+ projektu koordinēšanu un skaidrāku vīziju par iebraucošo Erasmus+ studentu koordinēšanu, kā arī profesionāli pilnveidojos.

Noslēdzām jaunu sadarbības līgumu studentu un pasniedzēju Erasmus+ mobilitātēm. Pateicoties tam, studentiem būs plašākas iespējas izvēlēties valsti un augstskolu, uz kuru doties Erasmus+ mobilitātē.

Sagatavojām starp-institūciju līgumu, jo, kā jau minēju iepriekš, arī uzņemošās institūcijas Erasmus+ koordinators šajā amatā bija tikai dažus mēnešus, tā rezultātā pieredzes trūkums nedaudz kavēja līguma sagatavošanas procesu.

Noteikti iesaku piedalīties un izmantot šo iespēju. Tā paver ne tikai profesionālas iespējas, bet arī sniedz iespēju nodibināt personiskus kontaktus, iepazīt citu kultūru un apmainīties ar pieredzi.

Uzskatu, ka būtu jābūt atsevišķam mobilitātes veidam, kas paredzēts tieši Erasmus+ koordinatoriem, kuru viņi var izmantot pieredzes gūšanai, kā arī līgumu slēgšanai, utt., jo vairākas universitātes ir norādījušas, ka sākotnēji vēlas tikties klātienē ar Erasmus+ koordinatoru un tikai tad apspriest studentu uzņemšanu.