LAURA, ERASMUS PRAKSE PORTUGĀLĒ

Laura Viļuma (22 gadi)

Sadarbības valsts: Portugāle

Prakses institūcija: Wakeboard camp “Delawake”

Prakses darba joma: fotogrāfs, menedžera palīgs

Prakses ilgums: 3 mēneši

Kāpēc izvēlējies piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē?

Vēlme piedalīties Erasmus+ praksē tika lolota jau no pirmā studiju gada, taču minimālais prakses periods – 3 mēneši – bija pārlieku garš, lai apvienotu to ar studijām. LKA Latvija Kultūras koledža piedāvā saviem studentiem 1 mēnesi ilgas prakses studiju laikā, kas sniedz lielisku iespēju ieskatīties potenciālo darba devēju un kolēģu ikdienas gaitās. Beidzot studijas, biju pārliecināta, ka vēlos doties uz ārzemēm, lai gūtu zināšanas un pieredzi savā jomā, tāpēc izvēle nešaubīgi krita uz Erasmus+ piedāvāto neseno absolventu praksi.

Kāda bija Tava pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo institūciju pirms, pēc mobilitātes un tās laikā?

Nosūtošā institūcija jeb LKA Latvijas Kultūras koledža savlaicīgi (vairāk nekā pusgadu pirms studiju beigām) informēja par iespēju pieteikties praksei ārzemēs, kā arī iepazīstināja ar pieteikšanās noteikumiem un praktisko pusi. Uzņemošā institūcija jeb veikborda nometne Portugālē akceptēja praktikanta uzņemšanu, un sadarbība noritēja veiksmīgi visā mobilitātes periodā un arī pēc tās.

Kādi ir Tavi profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ prakses mobilitātes?

Prombūtne no Latvijas tik ilgā laika periodā bija zināms izaicinājums, taču iegūtā pieredze un emocijas bija tā vērtas. Prakses laikā ieguvu ne vien jaunas zināšanas par fotogrāfiju un uzņēmuma vadīšanu, bet arī iepazinu Portugāles kultūru, dabu un vēsturi. Manuprāt, dzīvošana nezināmā vietā un darbs kulturāli un klimatiski citādos apstākļos vairo radošo potenciālo un citas kompetences kopumā.

Kādus praktiskus padomus Tu vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver iespēju piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē?

Ikvienam, kurš jūtas drošs par savām spējām pielāgoties dzīvošanai un strādāšanai prom no mājām un ir motivēts gūt internacionālu pieredzi, iesaku izmēģināt Erasmus+ mobilitāti. Jāņem vērā, ka ir jābūt patstāvīgam, brīvi domājošam un radošam. Tāpat ir svarīgas valodas zināšanas un spēja ātri reaģēt, un, kā jau minēju iepriekš – spēja pielāgoties jauniem apstākļiem un kultūrai. Iegūto pieredzi vērtēju kā ļoti nozīmīgu soli savā profesionālajā attīstībā, tāpēc iesaku to izmēģināt ikvienam studentam vai nesenajam absolventam.

Portugāļi ir slaveni ar savām okeāna un ezera veltēm un arī man bija iespēja izgaršot daudz ko jaunu.

Starp fotografēšanu un mirkļu baudīšanu. Tālākais punkts Eiropas rietumos – Sagres. Dēvēts arī par “The end of the world” (Pasaules gals).

Viena no bildēm, kas tapa veidojot “Delawake” reklāmas materiālus un sociālo tīklu saturu.