ALEKSIS, ERASMUS STUDIJAS LIETUVĀ

Aleksis Budevičs (20 gadi)

Sadarbības valsts: Lietuva

Uzņemošā augstskola: Klaipēdas Universitāte

Studiju joma: Māksla&Sociālā zinātne

Mobilitātes perioda ilgums: 4 mēneši

Erasmus+ studiju mobilitātē pieteicos tādēļ, ka vēlējos gūt savādāku studiju pieredzi, iepazīties ar citu valstu studentiem kā arī apmainīties ar dažādiem pieredzes stāstiem un iepazīt vairāk mūsu kaimiņus lietuviešus.

Ir pagājis tieši mēnesis, kopš atrodos savā mobilitātē Lietuvā. Uzņemošā augstskola (Klaipēdas Universitāte) ir ļoti pretimnākoša un mēģina jebkurus sarežģījumus nokārtot. Katram mobilitātes studentam ir savs cilvēks (mentors), ar kura palīdzību students iepazīst pilsētu un fakultātes (sākumā). Ar nosūtošo un uzņemošo augstskolu sadarbības līgums Erasmus+ studiju mobilitātē pastāv jau vairākus gadus. Klaipēdas universitāte piedāvāja apvienot vairākas studijas, (kas nenotiek bieži) un pēc šī piedāvājuma es piekritu izvēlēties savu mobilitātes valsti – Lietuvu.

Runājot par akadēmiskajiem ieguvumiem, galvenais mērķis man bija turpināt studēt to, ko Latvijā biju iesācis. Pateicoties iegūtajām zināšanām, pirms došanās mobilitātē, (mākslas un sociālo zinātņu nozarēs), varu teikt, ka šeit man ir tikai jāturpina iesāktais. Man ir paveicies, ka auditorijās esam tikai mobilitātes studenti, līdz ar to lektoru/profesoru attieksme pret katru studentu ir gandrīz individuāla. Nevaru nepiebilst, ka iegūstu papildus praktisku zināšanu, kuras iepriekš man vēl nebija, tāpēc varu teikt, ka katru dienu uzzinu un mācos ko jaunu.

Braucot mobilitātē uz Lietuvu, būtu nepieciešamas kaut nelielas krievu valodas zināšanas. Ir vietas, kurās angļu valodu (cilvēki gados) nesaprot, bet saprot krievu valodu. Protams, studijas notiek angļu valodā, bet ir arī izņēmumi, kuros ir nepieciešams kādas frāzes pateikt arī krievu valodā.

Studentiem, kuri vēlas doties Erasmus + piedāvātajās mobilitātēs, es ieteiktu nešaubīties ne mirkli un pieteikties.  Tas ir to vērts. Jūs ne tikai iegūsiet starptautisku studiju pieredzi (kas ir labs ieraksts CV), bet arī kontaktus/cilvēkus, kuri jums var noderēt tālākā nākotnē.

Kuršu kāpas

Aizsalušais Baltijas jūras kanāls starp Nidu un Klaipēdu

 

Erasmus+ studiju mobilitātes studenti

 

Sadraudzības vakars. Bilde nosaukta par “Baltic Way 2017” (Lietuva, Igaunija, Latvija).