KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU DATUMI UN LAIKI

Konsultācija par kvalifikācijas eksāmenu specializācijā paredzēta 8.01. plkst. 12.00

Kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa 11.01. plkst. 10.00

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas datumi:

Dizaina menedžments – 15.01. plkst. 9.00

Modes menedžments – 15.01. plkst. 11.00

Mūzikas menedžments – 16.01. plkst. 9.00

Izrāžu tehniskā apskaņošana – 16.01. plkst. 11.00

Kultūras tūrisms – 16.01. plkst. 13.00

Gaismas dizains – 16.01. plkst. 15.00

Teātra māksla – 17.01. plkst. 9.00

Muzikālo izrāžu izpildītājs – 17.01. plkst. 10.45

Sarīkojumu veidotāji un vadītāji – 17.01. plkst. 12.00

Radošā fotogrāfija – 18.01. plkst. 9.00

Mediju producēšana – 18.01. plkst. 11.00

Reklāma un sabiedriskās attiecības – 18.01. plkst. 12.30