REKLĀMAS  STUDENTI VIESOJAS PRESTIŽOS NOZARES UZŅĒMUMOS LKK-specializācijas-nedēļa Full view

REKLĀMAS STUDENTI VIESOJAS PRESTIŽOS NOZARES UZŅĒMUMOS

Reklāmas un sabiedrisko attiecību studenti specializācijas nedēļā viesojas prestižos nozares uzņēmumos

No 9. – 20. oktobrim Kultūras koledžā norisinājās specializācijas nedēļas, kuru laikā koledžas studentiem ir iespēja labāk iepazīt savu nākamo profesiju, viesojoties nozares uzņēmumos, kā arī iegūstot jaunas zināšanas, kas noderēs studiju procesā. Reklāmas un sabiedrisko attiecību 2. kursa studenti, izmantojot iespēju iegūt jaunas zināšanas un noderīgu pieredzi, specializācijas vadītājas Kristīnes Tjarves vadībā apmeklēja četrus Latvijā atzītus nozares uzņēmumus – sabiedrisko attiecību aģentūru  “Nords Porter Novelli”, reklāmas aģentūru “DDB Latvija”, telekomunikāciju uzņēmumu  “Bite” un digitālās komunikācijas uzņēmumu  “New Black”.

Katrā no šiem uzņēmumiem koledžas studenti tika iepazīstināti ar pašu nozari, uzņēmuma struktūru un zināšanām, prasmēm, kādām jāpiemīt nozares speciālistam. Studenti uzzināja arī, ka visi uzņēmumi, kuros viņi viesojās, piedāvā prakses vietas, kas vēl labāk palīdzētu izprast un iepazīties ar nozarē notiekošo.

NORDS PORTER NOVELLI
“Nords Porter Novelli” ir sabiedrisko attiecību uzņēmums, viena no vadošajām aģentūrām Baltijā, kura pārstāv vienu no pieciem lielākajiem starptautiskajiem aģentūru tīkliem Porter Novelli International. Uzņēmums apkalpo Latvijas vadošos un lielākos zīmolus, palīdzot tiem izveidot komunikāciju stratēģiju, izveidot zīmolam labu un ilgtspējīgu reputāciju, kā arī nodrošinot krīzes komunikāciju vadību. Aģentūrā strādā kompetenti un pieredzējuši speciālisti. Kultūras koledžas studentu vieslekciju uzņēmumā vadīja pats aģentūras vadītājs Krišjānis Caune, iepazīstinot jauniešus ar aģentūras struktūru, lielākajiem un atzītākajiem projektiem, kā arī izrādot telpas, kurās rodas vērtīgās idejas un top labākie projekti.

DDB Latvija
Koledžas studenti vienā no specializācijas nedēļas dienām apmeklēja reklāmas aģentūru. Reklāmas aģentūra “DDB Latvija” ir radošs un dinamisks uzņēmums, kas apvienojis telpas ar sabiedrisko attiecību aģentūru “Nords Porter Novelli”. DDB strādā neprātīgām idejām apveltīti un radoši cilvēki. Reklāmas aģentūra ir viena no Latvijā atzītākajām un apbalvotākajām, viņu kontā ir ļoti daudz ievērojamu atzinumu un balvu. Aģentūra apkalpo Latvijā vienus no lielākajiem zīmoliem, kā, piemēram, LMT, CSDD, LIDO. Studenti tika iepazīstināti ar aģentūras struktūru un darbiniekiem, kā arī saņēma noderīgus savas pieredzes stāstus no vecākās projektu vadītājas Ances Jēkabsones. Jautājumu sadaļā jaunieši uzzināja sev intersējošo.

BITE Latvija
Telekomunikāciju uzņēmums “Bite” ir inovatīvs un mūsdienīgs uzņēmums, vērsts uz attīstību un panākumiem savā nozarē. Uzņēmums no citiem atšķiras ar savu neparasti mūsdienīgo interjeru tā galvenajā mītnē (Rīgā, Uriekstes ielā 2A), kas jauniešus pārsteidza pirmais. Ierastos, garlaicīgos galdus, krēslus un kabinetus ir nomainījusi plaša telpa, kurā visi darbojas kopā, tā pastiprinot savu radošumu un darba produktivitāti. Ieviešot šādu sistēmu, noteikti uzlabojas kolektīva atmosfēra un piederības sajūta, kas lielā uzņēmumā ir ļoti būtiski.

Šim uzņēmumam ir sava pieeja komunikācijai ar savu mērķauditoriju, tā ir mūsdienīgāka un vērsta uz personiskumu, kas ļoti atšķiras no citiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kas piekopj konservatīvāku komunikāciju. Vieslekciju vadīja telekomunikāciju uzņēmuma “Bite” sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Karīna Javtušenko, kura arī studentiem izrādīja darbības procesu visā uzņēmumā, kā arī studentiem bija iespēja uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā par nozarei nozīmīgām lietām.

NEW BLACK
“New Black” ir progresīva digitālās komunikācijas aģentūra ar ekspertu Artūru Medni priekšgalā. Ikdienā un ilgtermiņā strādā ar dažādiem lieliem Latvijas uzņēmumiem, kā arī veido projektus starptautiskiem uzņēmumiem. LKK reklāmas un sabiedrisko attiecību un mediju producēšanas otro kursu studentus aģentūrā sagaidīja un vieslekciju vadīja aģentūras klientu PR vadītāja, kā arī kādreizēja Kultūras koledžas mārketinga pasniedzēja Kristīne Rasnača. Studenti tika iepazīstināti ar aģentūras darbu un vidi, kurā darbinieki veic ikdienas darbu, K. Rasnača studentiem parādīja labākos aģentūras darbus un lielākos apbalvojumus, kā arī bija atvērta visiem jauniešus inetersējošiem jautājumiem, kurus studenti nebaidījās uzdot.

Kopumā koledžas studenti aizvadīja divas produktīvas nedēļas, kuru laikā ieguva daudz jaunu un noderīgu zināšanu saistībā ar savu apgūstamo specializāciju, saņemot arī atbildes uz vēl neatbildētajiem un interesējošajiem jautājumiem. Reklāmas un sabiedrisko attiecību 2.kursa studenti vēlas izteikt lielu paldies specializācijas vadītājai Kristīnei Tjarvei par uzņēmību un doto iespēju viesoties dažādajos uzņēmumos!

Informāciju sagatavoja:
Tīna Annija Bērziņa
Reklāmas un sabiedrisko attiecību specializācijas
2. kursa studente