STARPTAUTISKS PROJEKTS AR UZBEKISTĀNU LKK-projekts-Uzbekistana Full view

STARPTAUTISKS PROJEKTS AR UZBEKISTĀNU

Latvijas Kultūras koledža ir projekta „University as a key partner of NETwork for vocational educational training centers of Middle Age Generation in Uzbekistan” partneris. Projekts Latvijā norisinājās no 9. līdz 14. oktobrim.

Latvijas Kultūras koledža šajā projektā iesaistījās kā eksperts, sniedzot informāciju un organizējot nodarbības no 10. oktobra līdz 13. oktobrim par karjeras un nodarbinātības centru izveidi, kā arī izglītojošajiem kursiem karjeras centros.

10. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā projekts sākās ar semināra atklāšanas ceremoniju, kurā uzstājās Uzbekistānas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Afzals Artikovs (Afzal Artikov).

11. oktobrī direktores vietniece studiju darbā Evita Pīlēģe projekta dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas Kultūras koledžu, tās struktūru, saturu un programmām. Evita sniedza informāciju par koledžas studiju programmām,  iepriekš iegūtas profesionālās pieredzes atzīšanas procesu koledžā, kā arī Latvijas likumdošanu šajā jautājumā.

12. oktobrī studiju daļas vadītāja Kristiāna Tumena vadīja prezentāciju par Erasmus+ programmu un koledžas dalību tajā, esošajiem sadarbības partneriem un realizētajiem projektiem.

Ceturtdienā, 12. oktobrī, Uzbekistānas projektu dalībnieki un Latvijas Kultūras koledžas pārstāvji tika uzaicināti vizītē uz Uzbekistānas Republikas vēstniecību Latvijā, kur tikās ar Uzbekistānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Afzalu Artikovu (Afzal Artikov).

Vēstnieks sarunā uzsvēra, cik nozīmīga ir sadarbība starp Latviju un Uzbekistānu. Uzbekistāna vēlas attīstīt tūrismu savā valstī, tāpēc nozīmīgs sadarbības partneris arī turpmāk darba grupai būs Latvijas Kultūras koledža, jo kopā ar mūsu izglītības iestādi tiks izstrādāta augstākās izglītības studiju programma tūrisma jomā. Koledža realizē modernu alternatīvā tūrisma programmu, kura ir ieinteresējusi arī Uzbekistānas pārstāvjus.

13. oktobrī alternatīvā tūrisma moduļa vadītājs Kārlis Sils prezentēja šo studiju programmu, savukārt pēcpusdienā Mārtiņš Eņģelis izveda delegācijas dalībniekus netradicionālā ekskursijā pa Rīgu, kuras laikā projekta dalībnieki no Uzbekistānas apguva netradicionālas ekskursijas vadīšanas principus.

Latvijas Kultūras koledža šīs sadarbības ietvaros noslēdza četrus jaunus sadarbības līgumus.

Projekts tiek realizēts Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs”.

Plašāks atskatu uz projekta norisi atrodams koledžas sociālajā tīklā Facebook: https://lv-lv.facebook.com/LatvijasKulturasKoledza