VIESLEKTORI NO GRUZIJAS lkk vieslektor Full view

VIESLEKTORI NO GRUZIJAS

ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ programmas ietvaros no 18. līdz 22. septembrim Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā (turpmāk tekstā – Koledža) viesojas viespasniedzējas no Koledžas sadarbības augstskolas Batumi Valsts mākslas akadēmijas. Pasniedzējas sniegs studentiem lekcijas tādās jomās kā “Kino, mārketings un sabiedriskās attiecības”, kā arī “Mūsdienu mode un jaunu start-up realizācija modē”.
Lekcijas pasniedz un uz diskusijām studentus rosina, asociētas profesores – Diana Talakvadze un Sopio Tavadze, kuras pārstāv Batumi Valsts mākslas akadēmiju, kas mākslas jomā ir uzskatāma par vienu no vadošajiem izglītības centriem Gruzijā.
Pasniedzēja Diana Talakvadze rosinās studentus ne tikai diskutēt par modi mūsdienu dzīvē, bet arī aicinās praktiski zīmēt, skicēt un darboties radošajās meistarklasēs, kur tiks apgūts darbs pie apģērba skicēšanas un stilizēta cilvēka figūras proporcijām.
Savukārt Sopio Tavadze studentus iepazīstinās ar produktu izvietošanu kinematogrāfijā kā PR mārketinga instrumentu. Tas ļaus studentiem labāk izprast kā dažādas nozares, kopā strādājot, var sasniegt maksimālo labumu, kā arī veicinās studentu izpratni par mārketinga un sabiedrisko attiecību būtību. Lektore uzskata, ka prasmīgi izmantojot netiešo reklāmu, tiešā mērķauditorija tiks sasniegta ievērojami efektīvāk. Lai jaunieši labāk izprastu lekcijas tematu, tie tiks aicināti uz diskusiju lekcijas ietvaros.
Aicinām studentus sekot līdzi lekciju sarakstam un piedalīties radošajās darbnīcās.
Atgādinām, ka 2013.gada 19.novembrī Eiropas Parlamentā apstiprināja jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Programma darbojas no 2014. līdz 2020. gadam. Erasmus+ atbalsta trīs galvenos aktivitāšu tipus: Mācību mobilitātes indivīdiem, gan ES, gan ārpus ES un Starpinstitucionālā sadarbība – sadarbības projekti starp izglītības iestādēm, jaunatnes organizācijām, uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām autoritātēm un NVO, kā arī Politikas izmaiņas ES valstīs un sadarbība ar ne ES valstīm.