MEISTARKLASE “INOVĀCIJA IZGLĪTĪBĀ” inovacijas_meistarklase Full view

MEISTARKLASE “INOVĀCIJA IZGLĪTĪBĀ”

Vai jūs zināt, kā selekcionēt violetās govis, uzrakstīt matemātisku inovāciju formulu? Vai jūs protat nobungot dziesmu tā, lai citi to atpazīst vai ātri atšifrēt spiega pasta atklātni? Vai spējat sadalīt uzmanību tā, lai vienlaicīgi saskaitītu piespēles, ieraudzītu dejojošu gorillu un pamanītu, kā nomainās aizkaru krāsa?
Latvijas Kultūras koledžas docētāji to zina un prot!

Meistarklasē “Inovācijas izglītībā” koledžas docētāji lektores Elīnas Miķelsones vadībā trenēja domāšanu ārpus rāmjiem, bungoja dziesmas, lai labāk izprastu dažādas uztveres īpatnības, apguva principus, kā jaunās zināšanas sasaistīt ar studentiem jau esošo pieredzi, kā arī izpildīja citus vingrinājumus radošas domāšanas veicināšanai.
Elīna ar starptautiskiem inovāciju piemēriem uzņēmējdarbībā un izglītībā parādija, cik šķietami nelielas izmaiņas var radīt nozīmīgas pārmaiņas. Īpaši atzinīgi tika novērtēts uzdevums izveidot inovācijas kanvu, kurā katrs varēja sistemātiski izanalizēt un izplānot savas idejas ieviešanu.

Meistarklases laikā diskutētie jautājumi apliecināja to, cik svarīgi ir radīt pieredzes un viedokļu apmaiņas platformu par inovatīvām pieejām un to ieviešanu studiju procesā.
Nākamo meistarklašu tēmas mums jau ir padomā. Pateicamies Elīnai par ļoti interesanto un praktisko meistarklasi, ideju fitnesu mūsu docētājiem. Paldies docētājiem, kuri ne tikai priecājas par jau izdomāto, bet meklē atbildes uz jautājumu, kā ar katru reizi lekcijas veidot interesantākas, praktiskākas un ar vērtību.

Vēlaties zināt, kāda ir inovāciju formula? Inovācija = ideja + ieviešana + labums. Uz citiem jautājumiem meklējiet atbildes LatvijasKultūraskoledžas lekcijās!
Vēlam veiksmi un iedvesmu jaunajā studiju gadā!