VIESLEKCIJAS “GAISMA ARHITEKTONISKAJĀ DIZAINĀ” Vieslekcija-Gaisma-Arhitekturaa2 Full view

VIESLEKCIJAS “GAISMA ARHITEKTONISKAJĀ DIZAINĀ”

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Starptautiskās mobilitātes projekta ietvaros 2016. gada 26. un 28. aprīlī, no plkst. 10.00  līdz 17.00, LKA Latvijas Kultūras koledža (turpmāk – LKK) organizē vieslekcijas koledžas studentiem “Gaisma arhitektoniskajā dizainā” (Lighting in Architectural Design), kuras vadīs Tbilisi Valsts Mākslas akadēmijas profesors Teimuraz Jorjadze.

Vieslekciju mērķis ir sniegt LKK gaismas dizaina specializācijas studentiem ieskatu jaunā arhitektūras nozarē – gaismas arhitektūrā. Vieslekciju dalībnieki gūs jaunas zināšanas par gaismas izmantojumu arhitektūras dizaina izstrādē un radīs priekšstatu par jaunās specialitātes izveidi, tiks apskatīta dažādu valstu pieredze un konkrētu projektu realizācija, tiks veikta nozares un piemēru analīze, atklājot gaismas nozīmi arhitektūras dizaina plānošanā, realizēšanā.

Vieslekcijas sniegs profesors Teimuraz Jorjadze, Tbilisi Valsts Mākslas akadēmijas Arhitektūras fakultātes profesors, specializācijas “Gaismas un krāsas arhitektoniskais dizains” (“Architectural design of color and lighting”) izstrādātājs (2008.g.) un vadītājs. Profesora T. Jorjadzes profesionālā pieredze ietver ne tikai pedagoģisko darbību (izstrādājis un vadījis tādus studiju kursus kā “Arhitektoniskais dizains un kompozīcija”, “Padziļināts kurss gaismas dizainā un krāsā”, “Gaismas dizains un krāsa arhitektoniskajā dizainā”, vadījis pārakreditācijas kursus arhitektūras speciālistiem), bet arī vairāk nekā četrdesmit gadus darbojās arhitektūras nozarē  (darbība gan Gruzijas Valsts būvniecības un arhitektūras komitejā, gan dizaina institūtā “Transprogress” kā galvenajam arhitektam; dalība starptautiskos projektos Vācijā, Gruzijā, Igaunijā, Francijā, ASV, Čīlē, Krievijā, Arābu Apvienotajos Emirātos).

LKK Erasmus+ programmas Starptautiskās mobilitātes projekta ietvaros īstenotās vieslekcijas  līdzfinansē Eiropas Savienība.

Erasmus+ ir Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kas ilgs no 2014. – 2020.gadam. Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni ir: personu mobilitātes mācību nolūkos, sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, atbalsts politikas reformām. Jaunākā no Erasmus+ programmas aktivitātēm ir Starptautiskā studentu un personāla moblilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu institūcijām, kas ļauj ievērojami paplašināt Erasmus+ programmas darbības lauku, izejot ārpus ES un EEZ valstu robežām. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.