KĀDĒĻ STUDĒT KULTŪRAS KOLEDŽĀ? e.podniece_pinholes_lkk-10 Full view

KĀDĒĻ STUDĒT KULTŪRAS KOLEDŽĀ?

Bieži vien reflektanti meklē atbildes uz jautājumu „kādēļ studēt LKA Latvijas Kultūras koledžā?”. Lai sniegtu atbildi, kurā tiktu iekļauti vairums argumentu, ir nepieciešams veltīt laiku šādam rakstam. Argumentu ir daudz un dažkārt savstarpēji cieši saistīti.

LKA Latvijas kultūras koledža ir izglītības iestāde, kas nodrošina Latvijā pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Profesionālā izglītība nozīmē to, ka iegūstamās zināšanas ir saskaņotas ar kādu no daudzajiem profesiju standartiem. Tādējādi studiju laikā tiek iegūtas tās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, strādājot atbilstošajā profesijā. Studijas Kultūras koledžā paredz arī to, ka divarpus gadu laikā ir jāiziet obligātas četras prakses reālos darba tirgus apstākļos. Tas nozīmē, ka jau studiju laikā tiek gūta tā darba pieredze, kuru vēlāk prasīs darba devējs. Izmantojot prakšu iespējas, daudzi no mūsu studentiem jau studiju laikā veido darba attiecības un jau pirms koledžas absolvēšanas stājas darba attiecībās ar saviem prakšu devējiem.

Koledžas akadēmiskā personāla kolektīvs apvieno daudz docētāju no citām augstskolām. Tas nodrošina augstu vispārizglītojošo studiju kursu satura līmeni. Savukārt, specializāciju priekšmetu pasniedzēji ir tautsaimniecības nozaru pārstāvji ar reālu praksē gūtu pieredzi. Tie ir cilvēki, kuri gatavi dalīties ar savām zināšanām par darba tirgū notiekošo, kas dažkārt varbūt pat nesaskan ar rakstītām teorijām. Noteikti jāpiemin arī tas, ka studiju process lielākoties notiek nelielās grupās, līdz ar to koledžas docētāji personiski pazīst savus studentus. Tas veido ciešu sadarbību un uzlabo satura apguvi.

LKA Latvijas Kultūras koledža ir valsts mācību iestāde, līdz ar to tajā tiek piedāvātas gan budžeta vietas, gan arī ir pieejamas stipendijas. Tiklīdz saruna sākas par budžeta vietām, tā jāmin arī tas, ka daudzos studiju virzienos ilgums ir divi ar pusi gadu. Līdz ar to katra mācību gada vidū atbrīvojas papildus budžeta vietas, kas tiek sadalītas starp tiem studentiem, kuri uz to brīdi nesaņem šādu atvieglojumu.

Koledžā ir pieejamas gan pilna, gan nepilna laika studijas. Pastāv iespēja apgūt atsevišķus studiju moduļus vai tikai atsevišķus studiju kursus. Koledža akceptē arī citu augstskolu apliecinātu līdzvērtīgu studiju kursu apguvi. Līdz ar to iespējams pielīdzināt un neapgūt atkārtoti jau iepriekš apgūtu studiju kursus.

Koledžas studiju process notiek nepārtrauktā dinamiskajā progresijā. Regulāri tiek sekots studiju kvalitātes uzlabošanai. Koledža rūpējas arī par absolventu studiju iespēju pēctecību. Uz šo brīdi ir noslēgti līgumi ar vairākām augstskolām par otrā līmeņa augstākās izglītības iegūšanu pēc koledžas absolvēšanas pusotra līdz divarpus gadu laikā. Šogad, absolvējot vienu no tādām programmām un iegūstot bakalaura diplomu pusotra gada laikā, mūsu bijušās studentes uzrādīja izcilus rezultātus. No augstskolas trim izsniegtajiem goda rakstiem par izcilību studijās divus saņēma koledžas bijušās absolventes, kas kārtējo reizi apliecina koledžā gūtās izglītības kvalitāti.

Šobrīd ir apskatīti tikai daži argumenti no tiem, kas sniedz atbildes uz jautājumu „kāpēc studēt Kultūras koledžā?”, bet tie jau noteikti ir tādi, kas apliecina, ka tas ir tā vērts. Noslēgumā jāmin arī koledžas pieredze un unikālais piedāvājums. LKA Kultūras koledžas vēsture aizsākās 1946.gadā un nākamgad tiks svinēta jau 70. dzimšanas diena. Šogad būs pieejamas studijas divās jaunās specializācijās – Skatuves dizains un Muzikālo izrāžu izpildītājs. Tiks piedāvātas arī studijas Mūsdienu un Laikmetīgajā dejā, Izrāžu un sarīkojumu producēšanā, Sarīkojumu veidošanā un vadīšanā, Teātra mākslā, Mūzikas menedžmentā, Radošajā fotogrāfijā, Dizaina menedžmentā, Modes menedžmentā, Mediju producēšanā, Gaismas dizaina, Izrāžu tehniskajā apskaņošanā, Reklāmā un sabiedriskajās attiecībās, Kultūras tūrismā, Bibliotēku informācijas speciālista un Izglītības iestāžu bibliotekāra specializācijās.

Interesenti tiek aicināti no 13. līdz 31. jūlijam pieteikties studijām elektroniski un klātienē LKA Latvijas Kultūras koledžā Rīgā, Bruņinieku ielā 57, studiju daļā (14.kabinets).

 

UZŅEMŠANA STUDIJĀM