ERASMUS+ STARPTAUTISKĀ MOBILITĀTE Pieteikšanās Erasmus+ Full view

ERASMUS+ STARPTAUTISKĀ MOBILITĀTE

Erasmus+ programma paplašina piedāvātās iespējas!

No 2015./2016. studiju gada Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ ietvaros tiek piedāvātas iespējas īstenot studentu un personāla mobilitātes ne tikai uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm, bet arī uz programmas partnervalstīm (tiek pārstāvētas valstis no tādiem pasaules reģioniem kā Āzija, Ziemeļamerika, Dienvidāfrika, Latīņamerika, Rietumbalkāni).

Arī LKA Latvijas Kultūras koledža (LKA LKK) ir viena no 12 augstskolām, kuras projekti minēto starptautisko mobilitāšu aktivitāšu īstenošanai ir apstiprināti un augsti novērtēti no neatkarīgo ekspertu puses.

Projekta ietvaros nākamajā studiju gadā tiks īstenotas personāla mobilitātes uz un no Meksikas un Gruzijas un no Izraēlas. Mobilitātes plānotas gan docētāju apmaiņai – LKA LKK studentiem tiks piedāvātas vieslekcijas un meistarklases, kuras vadīs ārzemju docētāji, gan turpmākās sadarbības plānošanai, lai ar 2016./2017. studiju gadu varētu tikt veiksmīgi īstenotas pirmās studentu apmaiņas starp LKA LKK un minēto valstu augstskolām.

LKA LKK direktore Sandra Plota kopā ar pārējo augstskolu amatpersonām aicināta uz svinīgo līgumu parakstīšanu 27. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

 

Vairāk informācijas par starptautisko studentu un personāla mobilitāti