LKK STUDENTU KUSTĪBU IZRĀDE “NEVIENS” NEviens Full view

LKK STUDENTU KUSTĪBU IZRĀDE “NEVIENS”

Kustību izrāde “neViens” ir stāsts par indivīda sevis apzināšanos, dažādu pasaules uzskatu saskarsmi, izvēles cenu, kā arī no cilvēka atkarīgu un neatkarīgu apstākļu ietekmi uz indivīda rīcību. Izrāde ir jaunu cilvēku skatījums uz sabiedrībā aktuālām norisēm, kas ietekmē gan sabiedrību kopumā, gan indivīdu personīgi, atstājot brīvu telpu skatītājam identificēties ar kādu no izrādes varoņiem un interpretēt redzēto, atbilstoši pasaules uzskatam.

Projektu apvienība ZONA darbību uzsākusi 2013. gadā un tajā apvienojušies jaunie, topošie mākslinieki, kas meklē savu teriotriju, kurā eksperimentēt, radīt un realizēt mūsdienu kultūras un mākslas dzīvei atbilstošus projektus.

Izrāde ir LKA Latvijas Kultūras koledžas studentu kopprejekts.