Aicina publisko bibliotēku darbiniekus pieteikties tiešsaistes atvērtām lekcijām bibliotekari Full view

Aicina publisko bibliotēku darbiniekus pieteikties tiešsaistes atvērtām lekcijām

Latvijas Kultūras koledža aicina visus publisko bibliotēku darbiniekus pieteikties tiešsaistes bezmaksas atvērtajām lekcijām 2021. gada 18. martā no plkst. 10:00 līdz 13:10. Reģistrēšanās atvērtajām lekcijām notiek līdz 17. marta plkst. 15:00.

Links uz pieteikuma anketu: https://forms.gle/y1VJUEEFEfPgDTw89 

Links uz tiešsaistes pasākumu tiks nosūtīts 17. martā uz visiem e-pastiem, kuri būs reģistrējušies pasākumam līdz 17. marta plkst. 15:00.

PASĀKUMA PROGRAMMA

10:00-10:20 Daina Valeine, bibliotēkas un informācijas centra vadītāja, lektore, Gita Mikuda, studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” direktore, lektore. Ievads. Bibliotēku informācijas speciālists – profesijas iespējas un izaicinājumi. Latvijas Kultūras koledžas studiju programmas piedāvājums.

10:20 – 11:00 Ilona Kauce, Transporta un sakaru institūta bibliotēkas vadītāja, koledžas vieslektore. Informācijpratības veicināšanas norises bibliotēkā, to plānošana.

PAUZE (10 minūtes)

11:10-11:50 Kristiāna Tumena, sabiedrisko attiecību un attīstības projektu vadītāja, Erasmus+ koordinatore, lektore. Digitālā komunikācija un sociālie tīkli bibliotēkā.

PAUZE (20 minūtes)

12:10 – 12:50 Gita Seņka, direktores vietniece attīstības, starptautiskās sadarbības un zinātniskās pētniecības jautājumos, docente. Projektu vadība – no radošās idejas līdz projekta noslēgumam.

12:50 – 13:10 Daina Valeine, bibliotēkas un informācijas centra vadītāja, lektore. Noslēgums – diskusija.

Pasākuma norise: tiešsaistē (MS Teams platforma)
Kontakti: +371 22019437 (Daina Valeine) vai [email protected]