VIESLEKCIJAS SUHUMI VALSTS UNIVERSITĀTĒ Gruzija_LKK_-direktores_vizite Full view

VIESLEKCIJAS SUHUMI VALSTS UNIVERSITĀTĒ

Latvijas Kultūras koledžas direktore Sandra Plota no 28. septembra līdz 2. oktobrim Erasmus+ programmas ietvaros devās pasniedzēju pieredzes apmaiņas braucienā uz Gruziju.

Direktore viesojās Suhumi Valsts universitātē, kas ir LKA Latvijas Kultūras koledžas sadarbības partneris. Viņa lasīja lekcijas “Economics and management for arts and culture in Europe” un “Digital competencies and creativity as the driving force of global competitiveness”. Savas vizītes laikā direktore tika uzaicināta uz pieņemšanu pie Suhumi Valsts universitātes jaunievēlētā rektora profesora Zuraba Honelidzes (Zurab Khonelidze).

Mobilitātes ietvaros Sandra Plota apmeklēja 4. zinātniski pētniecisko konferenci “Economics and Innovations for Development: challenges and ways of overcoming them”.